Studenter

Økonomi og ledelse

Bachelorgrad i Bodø og Steinkjer

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Frist for betaling og registrering er 1. september. 

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). ​​


>> Registrer de​g som student ved Nord universitet

​​​

Program / oppstart - Bodø

Søndag 15. august kl. 17:00 - 18:00 
Pre-study barbeque i bakgården ved hovedkantina.  
Uformell meet & greet med grillmat. Studentinord spanderer. 

Ingen påmelding, men du registreres ved oppmøte. 

Det settes opp buss fra Flatvold studentby. Sjekk appen Infoskjermen Go​ for detaljer.  


Onsdag 18. august kl. 10:00-12:00 

Åpning av studieprogrammet i Auditorium Petter Thomassen (A5)​ 

 • ​Velkomsttale 
 • Informasjon om studieprogram fra Studieprogramansvarlig 
 • Praktisk informasjon om registrering til undervisning og eksamen 
 • Informasjon om utveksling 
 • Informasjon fra rådgivningstjenesten 
 • Møte faddere 


Torsdag 19. august kl. 08:00 – 10:00 

Felles frokost for alle nye studenter i hovedkantina. Du kan komme når det passer deg, du trenger ikke å møte kl. 08:00.  

 

Torsdag 19. august kl. 10:00 – 14:00 

Rebusløp i området rundt campus for alle nye studenter. Løpet gjennomføres sammen med din faddergruppe.  


Fredag 20. august kl. 10:00 – 14:00 

Åpen dag hos studieveiledere. Har du noe du lurer på, så bare stikk innom! ​​

Program / oppstart - Steinkjer


Tirsdag 17. august

10:00 - 12:00 Åpning av studieåret ved Handelshøgskolen (HHN) i Auditorium B123


Program:

10:00 Velkommen ved studiestedskoordinator (SKO) Torstein Gustavsen

10:10 Velkommen ved rektor Hanne Solem Hansen (Videolink)

10:30 Hilsen fra kultursjef Leif Terje Nilsen

10:45 Informasjon om studieprogrammet og opprop ved Torstein Gustavsen

11:00 Pause

11:15 Velkommen til Innocamp ved Håvard Belbo

11:20 Hilsen fra tidligere student

11:30 Studentinor rådgiver Sissel Rian, informerer om sitt tilbud

11:40 Informasjon om studieveiledning ved Mona McGawley

11:50 Informasjon fra fadderansvarlig Fredrik Johansen

12:00 Felles lunsj – Fadderne overtar​Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​ 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Enten man skal ha litt nettba​sert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen​ 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet 


Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 
Alle organisasjoner trenger dyktige økonomer, og med denne utdanningen vil fremtidsmulighetene dine være mange. Trigges du av tanken på å jobbe med tall og analyser? Eller vil du tilegne deg kunnskap om hvordan man starter opp og leder en bedrift? På dette studiet lærer du ikke bare mer om organisasjonsutvikling og ledelse, men også hvordan god økonomistyring er «nøkkelen» til en velfungerende bedrift. Etter endt utdanning vil du være godt kvalifisert til å jobbe innenfor en rekke økonomirelaterte stillinger og bransjer – enten du ønsker å bygge opp din egen bedrift, være med på å utvikle det neste «Spotify» - eller drømmer om en jobbfremtid i et større selskap eller konsern. 

På dette bachelorprogrammet har du flere valgmuligheter. I tillegg til at du får bred innsikt i fagfeltene økonomi og ledelse, har du også mulighet til å spesialisere deg i:

Studenter i Bodø kan velge mellom følgende spesialiseringer:

 • Entreprenørskap og verdiskaping
 • Markedsføring og innovasjonsledelse i opplevelsesøkonomi
 • Økonomistyring med regnskap
 • Finansiell økonomi
 • Regnskap

Studenter i Steinkjer kan velge mellom følgende spesialiseringer:   

 • Innovasjon og sirkulærøkonomi
 • Finans og forretningsanalyse
 • Regnskap

Beskrivelse av studiet

Alle organisasjoner trenger dyktige økonomer, og med denne utdanningen vil fremtidsmulighetene dine være mange. Trigges du av tanken på å jobbe med tall og analyser? Eller vil du tilegne deg kunnskap om hvordan man starter opp og leder en bedrift? På dette studiet lærer du ikke bare mer om organisasjonsutvikling og ledelse, men også hvordan god økonomistyring er «nøkkelen» til en velfungerende bedrift. Etter endt utdanning vil du være godt kvalifisert til å jobbe innenfor en rekke økonomirelaterte stillinger og bransjer – enten du ønsker å bygge opp din egen bedrift, være med på å utvikle det neste «Spotify» - eller drømmer om en jobbfremtid i et større selskap eller konsern. 

På dette bachelorprogrammet har du flere valgmuligheter. I tillegg til at du får bred innsikt i fagfeltene økonomi og ledelse, har du også mulighet til å spesialisere deg i:

Studenter i Bodø kan velge mellom følgende spesialiseringer:

 • Entreprenørskap og verdiskaping
 • Markedsføring og innovasjonsledelse i opplevelsesøkonomi
 • Økonomistyring med regnskap
 • Finansiell økonomi
 • Regnskap

Studenter i Steinkjer kan velge mellom følgende spesialiseringer:   

 • Innovasjon og sirkulærøkonomi
 • Finans og forretningsanalyse
 • Regnskap

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

 

Realkompetanse 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

 

Relevant yrkeserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, teknologi, administrasjon, markedsføring, eller organisasjonsarbeid.

 

 

Andre spesielle faglige krav: Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

 

Realkompetansesøkere oppfordres til å søke på Årsstudium i økonomi og ledelse. Ved fullført årsstudium kvalifiserer du til opptak på 2. året av bacheloren.

Læringsutbytte

Kunnskap kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag.
 • kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder.
 • har kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.
 • har kunnskap om bedriftsetablering, nye økonomiske trender og innovasjonssystemer.

Ferdigheter kandidaten:

 • kan vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger.
 • kan ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.
 • kan analysere og drøfte ledesesfaglige problemstillinger

Generell kompetanse kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Jobbmuligheter

Etterspørselen etter økonomer er stor, og med denne bacheloren vil du være godt kvalifisert til å gå inn i en rekke stillinger innenfor næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Med denne utdanningen kan du eksempelvis jobbe som økonomikonsulent, kunderådgiver og markedsfører. Flere av våre tidligere studenter jobber i dag også som konsulenter, regnskapssjefer, bedriftsledere, produktutviklere innenfor alt fra teknologibransjen til landbruk og fiskeri, eller som analytikere i bank- og finansnæringen.

 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Utenlandsopphold

Som en del av studiet kan du reise til en av våre partnere i Europa, Asia, Australia eller Nord-Amerika. Tredje studieår (enten hele eller et av semestrene) egner seg best for utenlandsopphold.  Se universitetets nettsider for mer informasjon, eller kontakt din studieveileder.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon