Omsorgsetikk

Omsorgsfilosofi og etikk

Videreutdanning i Bodø

Dette studiet er for deg som jobber i helsevesenet. Studiet fokuserer på å styrke ferdigheter i å identifisere, analysere, reflektere og kommunisere omsorgsetiske problemstillinger og fenomener knyttet til helsevesenets rom, rammer og menneskelige møter.

Beskrivelse av studiet

Dette studiet er for deg som jobber i helsevesenet. Studiet fokuserer på å styrke ferdigheter i å identifisere, analysere, reflektere og kommunisere omsorgsetiske problemstillinger og fenomener knyttet til helsevesenets rom, rammer og menneskelige møter.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende bachelorutdanning for profesjonsutøvere i helsevesenet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten skal:

• ha avansert kunnskap innenfor omsorgsfilosofi og etikk i sykepleie

• ha inngående kunnskap om bioetiske spørsmål, prioriteringer i helsevesenet og klinisk etikk-komiteers arbeid

• kunne anvende kunnskap om omsorgs- og sykepleieetikk i vurderinger og beslutninger i utøvelse av sykepleie

• kunne analysere praktiske problemstillinger i sykepleie med forankring i etisk og omsorgsfilosofisk tenkning

FERDIGHETER

Studenten skal:

• kunne analysere og argumentere kritisk til ulike omsorgsetiske og sykepleieteoretiske kilder

• kunne analysere omsorg som grunnlag for og verdi i klinisk praksis

• kunne bruke faglig etisk skjønn og dømmekraft i utviklingsarbeid i praktisk-/etiske spørsmål

• kunne forholde seg til Klinisk etisk komité som en ressurs

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal:

• kunne analysere praktiske problemstillinger i en omsorgsetisk forståelse

• kunne anvende omsorgsfilosofi som referanseramme i fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

• kunne anvende kunnskap om etiske prioriteringer i sykepleie i faglig argumentasjon både med spesialister og til allmenheten

• kunne anvende grunnleggende uttrykksformer innen etikk i sykepleie

• kunne bidra til nytenkning om omsorgsfilosofiske og etiske spørsmål innen klinisk sykepleie

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til igangsette og lede kontinuerlig etisk refleksjon på arbeidsplassen.

Videre utdanning

Kan innpasses ved opptak på Master i klinisk sykepleie.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon