Opptaksprøve rytmisk korledelse (30 stp)

For å starte på Rytmisk korledelse må du foreta en opptaksprøve.

​Opptaksprøven baserer seg på:

    • Innsendt materiale/video fra en kor/vokalgruppe-øving på 30 min som innsendes
    • Piano-spill - på skype
    • Sang - på skype
    • Samtale - på skype

Opptaksprøven er slik tilrettelagt, at den gir et bredest mulig bilde av søkerens musikalske bakgrunn og pedagogiske ferdigheter. En del av utdannelsen foregår via internettet, hvor studenter og undervisere møtes fra forskjellige land, derfor er det naturlig at opptaksprøven avvikles via internettet.

Opptaksprøve i Rytmisk Korledelse
Prøven dokumenteres via et videoopptak, hvor søkeren arbeider med et vokalensemble på mellom/videregående nivå, bestående av minimum 12 sangere og minst 4-stemmig.

Innhold:
a) Detaljarbeid (f.eks. frasering, dynamikk, klang, groove) på allerede indstudert musikk.
b) Tilsendt oppgave til nyinnstudering (med en ukes forberedelse).

Krav til opptaket av video:
To uredigerte opptak av samme prøve med faste kameraer i HD kvalitet og god lyd i stereo.
1) Fra "publikums" synsvinkel.
2) Dirigenten filmet fra siden i helfigur.

Senest 2 uker før dato for innlevering, sender søkeren sine overveielser vedrørende planlegging og innhold av hovedfagsprøven. Kopi av dette materialet (noder, tekst m.v.) som anvendes ved prøven skal vedlegges som bilag (pdf).
Prøvens/videopptakets varighet: 30 minutter.

Samtale, sang og klaver
Gjennom en samtale via internettet, intervjues søkeren med utgangspunkt i det innsendte materialet.
I forbindelse med samtalen, gjennomføres en prøve i ferdigheter på klaver og sang.

Innhold:
1. Selvvalgt sang til eget akkompagnement på klaver.
2. Selvvalgt rytmisk klaverstykke (uten sang).
3. Prima vista: Besifringsakkompagnement, notespill og sang.

Krav: Det må være klaver til rådighet, computer med headset og webcam samt kablet høyhastighets internettforbindelse (ikke WiFi).

På bakgrunn av bestått prøve kan du starte hos oss. Prøven kvalifiserer også for videre studier i Rytmisk korledelse ved konservatoriet i Århus, nærmer bestemt RAMA Vocal centre/konservatoriet i Aarhus/ Ålborg.

Ta direkte kontakt med Grete Daling (grete.daling@nord.no og 91872688) for å avtale dato for innsendt material og prøve, samt for spørsmål.