Opptaksprøver 2018 - Faglærer i musikk og Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

​Opptaksprøvene gjennomføres på Nord universitet, studiested Levanger

Dato:

 • Fredag 6. april 2018 (lokalt opptak) - Sted: NY3011 Blackbox
 • Fredag 4. mai (samordna opptak) - Sted: NY4254 Okkenhaugsal

Klokkeslett:

 • 10:00 Oppmøte/registrering (Kantina) 
 • 10:30 Gehør- og teoriprøve (NY2201 Datasal) 
 • Fra 12:00 Prøvespill og samtale 

Du må ha med: Blyant, noteark, hodetelefoner og gyldig legitimasjon med bilde.

Opptaksprøven er tredelt og består av: 

 • Gehør- og teoriprøve (60 min)
 • Prøvespill (10 min)
 • Samtale (10 min)

Gehør- og teoriprøve:

Prøven er skriftlig og skal kartlegge søkerens musikkfaglige kompetanse. Følgende kan inngå i prøven:

 • lese/skrive noter i g- og f-nøkkel
 • høre/lese/skrive intervall og korte melodiske forløp
 • høre/lese/skrive akkorder (tre- og firklanger)
 • høre/lese/skrive akkordprogresjoner
 • Rytmekorreksjon
 • Bestemme taktart ut fra lydeksempler eller noteeksempler
 • Sette taktstrek

Prøvespill:

Søkeren forbereder et selvvalgt repertoar/program på hovedinstrumentet, maksimum 10 minutter. Søkeren står fritt til å velge om han/hun vil spille uten akkompagnement eller om han/hun vil ha med medmusikanter eller evt. benytte backingtrack som spilles av fra egen PC/tlf e.l. Nord universitet kan ikke dekke eventuelle behov for akkompagnatør, men kan være behjelpelig med å formidle kontakt.

Samtale:

En samtale med grunnlag i innsendte dokumenter fra søkeren, der søkeren utdyper sin bakgrunn, utdanningsplaner og motivasjon for studiet.


 Kontaktperson