Enkeltemner - opptak

Dersom du ikke har anledning til å følge et helt studieprogram, kan du søke om å bli enkeltemnestudent.

Hvem kan søke opptak til enkeltemner?

Dersom du er kvalifisert til å studere ved en høgskole/universitet kan du søke om opptak til et utvalg av enkeltemner. Ikke alle emner ved Nord universitet kan tilbys som enkeltemner. Emner innen profesjonsutdanningene kan normalt ikke søkes som enkeltemner.

Hvordan søke opptak til enkeltemne?

Søknad om opptak til et enkeltemne gjøres via Søknadsweb

Merk at du på dette tidspunktet ikke får anledning til å velge emne, men søker om generell studierett på åpne emner.

I Søknadsweb velger man ett eller flere av de 4 valgene under: 

    • Åpne enkeltemner (emner som krever generell studiekompetanse)
    • Enkeltemne på mastergradsnivå
    • Enkeltemner med realfagskrav
    • Enkeltemner med krav til lærerutdanning.
Fyll ut søknad som anvist og last inn all nødvendig dokumentasjon.

For emner på bachelornivå (åpne enkeltemner) er opptakskravet generell studiekompetanse. Dersom du ikke har dette, men er 25 år eller eldre, kan du søke opptak med bakgrunn i realkompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at du i de fleste tilfellene (se unntak under) ikke kan velge emne før du har fått bekreftelse på at du er tatt opp som enkeltemne student, har aktivert din studentkonto og betalt semesteravgift i Studentweb.

Særskilt om emner på mastnivå, med realfagskrav, og lærerutdanning
Søker du emner på masternivå, emner med realfagskrav og emner til lærerutdanning må du skrive inn hvilket emne du ønsker i merknadsfeltet og du vil bli meldt opp av institusjonen.

Når og hvordan får jeg svar på søknaden?

Når opptaket er gjennomført, vil du få en e-post med svar på søknaden om at du er kvalifisert og har fått innvilget studierett. Normalt får du svar på din søknad om enkeltemner innen 10. august for emner i høstsemesteret og innen 10. desember for emner i vårsemesteret.

Slik går du frem for å velge emne

Hvilket emne du kan ta kan du først velge etter at du har fått bekreftet at du er tatt opp som enkeltemnestudent (se unntak under). Etter at du har aktiveret din studentkonto og betalt semesteravgift i Studentweb kan du velge hvilket emne du skal ta. Normalt sett i slutten juli (for studenter i vårsemesteret: tidlig i desember).

Særskilt om emner på masternivå, emner med realfagskrav og emner med krav om lærerutdanning: 
Dersom du søker et emne innen en av disse kategoriene skal du skrive hvilket emne du ønsker i merknadsfeltet når du søker. Du vil da bli meldt opp til dette emnet av institusjonen.

Hjelp! Jeg får ikke meldt meg opp.

Får du problemer med å melde deg opp til emnet du ønsker, MÅ du ta kontakt med studieveileder/fakultet som har ansvar for emnet.

Noen emner kan bli fylt opp, så det første mann til mølla som gjelder.

Søknadsfrister


1. juli for høstsemesteret

15. november for vårsemesteret

Spørsmål?

Kontakt oss på opptak@nord.no