Opptaksprøve 2018 - Master i musikk

Nord universitet, campus Levanger, gjennomfører opptaksprøve til mastergradsstudium i musikk, studieretning ensembleledelse, tirsdag 22. mai 2018.

Prøven består av:

    • En samtale om studiet, og om eventuelle idéer til masteroppgave.
    • Du må også forberede et kort musikkstykke etter eget valg, fremført med et minimum av logistiske og tekniske utfordringer, gjerne helakustisk. Hold antall medmusikere til et minimum.

Dersom du studerer musikk ved campus Levanger, studieåret 2017-2018, vil prøven kun bestå av samtale.

 Kontaktperson