Dokumentasjon

Her finner du informasjon om hvordan du kan dokumentere generell studiekompetanse, arbeidspraksis, bosted, førstegangstjeneste m.m i forbindelse med opptak til studier hos Nord universitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvordan du skal dokumentere arbeidspraksis når du søker studier på bakgrunn av 23/5-regelen gjennom Samordna opptak, kan du lese mer om her​

For å lese mer om de spesifikke opptakskravene til de ulike studieprogrammene, kan du søke dem opp her​

Hvordan dokumentere høyere utdanning?

Dersom du har høyere utdanning og skal søke studier hos oss på bakgrunn av det, kan du sjekke om vi kan innhente dine resultater elektronisk. Dette kan du sjekke i søknaden din på Søknadsweb, under "Mine dokumenter". Der ligger det en link til mer informasjon om resultatutveksling. 

Dersom du ikke har resultatene dine tilgjengelig elektronisk, må du dokumentere din høyere utdanning ved å laste opp karakterutskrift og vitnemål som PDF/JPG​-fil(er) i søknaden din. 

Vitnemål og ​karakterutskrift må være utstedt av institusjonen du studerte ved. 

Resultater fra Vitnemålsportalen kan kun godkjennes dersom dokumentasjonen er elektronisk signert. 

Hva er et vitnemål?​ Et vitnemål dokumenterer at du har oppnådd en grad. Det skal stå "Vitnemål" og eventuelt "grad oppnådd" på dokumentet. Vitnemålet må være utstedt av universitetet eller høgskolen din. Dersom vitnemålet ditt ikke er tilgjengelig for oss elektronisk gjennom resultatutveksling, må du scanne eller ta bilde av vitnemålet ditt og laste det opp i søknaden din som en JPG eller PDF-fil. Skjermbilde fra Studentweb eller Vitnemålsportalen​ godkjennes ikke. 

En grad inneholder en sammensetning av emner på ulike nivåer, som for eksempel emner på 100 og 200-nivå. En bachelorgrad inneholder en viss sammensetning av emner på 100, 200 og 300 nivå, mens en mastergrad inneholder emner på 400 og 500 nivå. Du må derfor ha et vitnemål som forteller oss at du har oppnådd en grad hos et universitet eller en høgskole for at vi skal kunne godkjenne din høyere utdanning. ​

Merk at en karakterutskrift ikke viser oppnådd grad. ​

Hva er en karakterutskrift? ​En karakterutskrift viser løse fag og emner som du har tatt i tilknytning til en grad og/eller i tillegg til en grad. For å kunne poengberegne deg, se at du har riktig antall studiepoeng, og for å se hvilken fagsammensetning du har, må vi se din karakterutskrift. Dersom denne ikke er tilgjengelig elektronisk, må du scanne eller ta bilde av denne og laste den opp i søknaden din i JPG eller PDF-fil. Skjermbilde fra Studentweb godkjennes ikke. 

Utenlandsk utdanning? ​Dersom du har utdanning fra et annet land er det viktig at du sjekker søknadsfrist, om du må ta språktest i norsk og engelsk, om det stilles krav til lengden på utdanningen og om du må skaffe en spesiell type dokumentasjon på utdanningen din. Kravene variere fra land til land, og etter hvilket nivå det er på studiet du skal søke på. 

Du kan finne mer informasjon om hvordan du dokumenterer din utdanning fra utlandet på våre internasjonale opptakssider​ eller på Samordna opptak sine sider​

Hva regnes som arbeidspraksis?

Arbeidspraksis regnes som praksis du har opparbeidet deg gjennom lønnet arbeid. 

Ulike studieprogram kan ha ulike krav til relevant arbeidspraksis. Sjekk hva som gjelder for ditt studieprogram her. 

Enkelte studieprogram gir tilleggspoeng for arbeidspraksis som går utover opptakskravet. Det kan derfor være lurt å dokumentere all relevant arbeidspraksis du har. 

Det er altså den arbeidspraksisen som går utover opptakskravet og som ansees som relevant som vil kunne gi deg tilleggspoeng. 

For enkelte studieprogram er det også slik at arbeidspraksis som inngår i utdanningen ikke teller med som arbeidspraksis. Dette gjelder for eksempel førstegangstjeneste og arbeidspraksis som er utført parallelt med befalsutdanning. Slik arbeidspraksis vil følgelig heller ikke gi tilleggspoeng. 

Hvordan kan du dokumentere arbeidspraksis?

For å dokumentere arbeidspraksis må du laste opp arbeidsattest​(er) i JPG/PDF-format i din søknad. 

En godkjent arbeidsattest skal inneholde følgende:

  • Start og sluttdato for arbeidsforholdet
  • Antall timer jobbet/stillingsprosent
  • En kort beskrivelse av stillingen og dens arbeidsoppgaver
  • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur godkjennes) 
  • Dato for utstedelse
​CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter o.l godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis og vil derfor ikke bli vurdert. 

Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må tilfredss​tille de samme kravene som en arbeidsattest. 

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, laster du opp utskrift fra Brønnøysundregistrene og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører.  ​

Hvordan kan du dokumentere førstegangstjeneste?

Du kan få tilleggspoeng for fullført og bestått førstegangstjeneste når du søker på grunnstudier(årsstudier og bachelorgrad) hos oss. 

For å dokumentere fullført og bestått førstegangstjeneste må du laste opp godkjent dokumentasjon på dette i søknaden din. 

Vi godkjenner følgende dokumentasjon: 

  • Bevis på avtjent tid i førstegangstjeneste eller
  • Militært tjenesteutsagn eller
  • Militært tjenestebevis​
Du kan også lese mer utfyllende informasjon om hvordan du kan dokumentere førstegangstjeneste på Samordna opptak sine hjemmesider

Hvordan dokumentere generell studiekompetanse?


Dersom du har elektronisk vitnemål har vi tilgang til å se dette i søknaden din, men dersom du har tatt opp fag må du laste opp dokumentasjon på dette i søknaden din. 

Hvis du ikke har søkt studier hos oss tidligere og ikke har elektronisk vitnemål, må du laste opp dokumentasjon på din videregående utdanning i søknaden din selv om du søker på mastergrad eller videreutdanning. Dette gjør du ved å laste opp vitnemål/kompetansebevis og karakterutskrift i PDF eller JPG-format. ​