Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er den vanligste måten å bli kvalifisert til å søke høyere utdannelse.

Slik kan du oppnå generell studiekompetanse

  1. Ved å fullføre og bestå treårig videregående skole

  2. Gjennom yrkesfaglig utdanning med påbygg

  3. 23/5-regelen
   Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis

  4. Høyere utdanning fra norske eller utenlandske universiteter eller høyskole

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse

Har du ikke generell studiekompetanse kan du etter bestemte regler bli kvalifisert på grunnlag av:


Spørsmål


e-post: opptak@nord.no