Kontroll av vitnemål og attester

Nord universitet tar stikkprøver av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptak til våre studier.

​Søkere blir vurdert for opptak til universiteter og høgskoler på grunnlag av innsendte kopier av vitnemål og attester. Disse kopiene skal kontrolleres mot originaldokumentasjonen for å sikre at det er samsvar mellom kopiene som er sendt inn og originaldokumentene. Dette gjennomføres ved at Nord universitet hvert semester foretar stikkprøvekontroller. Forfalskninger rammes av straffelovens § 361, og vil bli politianmeldt.

Studenter som blir plukket ut til stikkprøvekontroll vil motta en egen e-post om dette med informasjon om tid og oppmøtested.