Kvoter

Når du søker opptak til studier ved Nord universitet gjennom Samordna opptak vurderes du i en ordinær kvote og eventuelt i kvoten for førstegangsvitnemål. Nord universitet har i tillegg egne kvoter til Bachelor i journalistikk og Master i spesialsykepleie.

​​Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. 

​Konkurransepoeng består av karakterpoeng (Samordna opptak) og eventuelt tilleggspoeng (Samordna opptak).

Kvote for førstegangsvitnemål

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og

    • Har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring
    • eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene.

50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten og du konkurrerer kun med skolepoengene dine (Samordna opptak).

Det står "Førstegangsvitnemål" på vitnemålet ditt om du har det. Er du usikker på om du får førstegangsvitnemål, kan du kontakte skolen din.

Kvoter til journalistutdanningen

Ti prosent av studieplassene er reservert for søkere med relevant arbeidspraksis. Les mer opp opptakskvoter til journalistutdanningen på Samordna opptak.

Kvoter til Master i spesialsykepleie

For informasjon om kvoter til master i spesialsykepleier se studieprogramsiden under opptakskrav.