Ofte stilte spørsmål om lokalt opptak

Søknad

Hva er lokalt opptak?

Lokalt opptak er et opptak som kun skjer ved Nord universitet og det har ikke sammenheng med Samordna opptak.

Du søker via søknadsweb på våre hjemmesider. 

studiesøket finner man både studieprogram med opptak gjennom samordna opptak, samt studier med opptak gjennom søknadsweb. Når man klikker seg inn i en programbeskrivelse ser man også en knapp "Søk opptak".  Klikker man her blir man ført videre til riktig opptaksportal for studieprogrammet man ser på.

I det lokale opptaket vårt kan du søke på studier vi tilbyr utenom det som tilbys gjennom Samordna opptak. Hvilke studier som ligger der, varierer etter de tilbudene vi har.

Jeg får ikke til å søke. Hva gjør jeg galt?

Sjekk at du er inne i Søknadsweb og ikke i Studentweb (disse to webene ser til forveksling nokså like ut i innloggingsbildet)

Det er enklere å søke fra en PC enn en smartphone. 

Dersom du ikke får til å søke kan du ta kontakt med opptakskontoret på mail eller telefon 

Jeg får ikke opp den type studier jeg ønsker å søke på

Dersom du har søkt samme type studie (eks master) fra før, får du ikke registrert ny søknad. Gå inn på «mine søknader» og velg knappen «endre søknad». Dette vil gi deg mulighet til blant annet å velger flere studier innenfor samme søknadstype. 

Hvordan vet jeg at at jeg har søkt? Får jeg en kvittering?

Normalt kommer det automatisk en e-post til din registrerte e-postadresse så snart du har søkt. Sjekk at e-postadressen din er korrekt.  Har du vært student hos oss tidligere og har liggende en gammel e-postadresse i vårt system vil den bli sendt til denne.  

I tillegg kan du logge inn i din søknad i Søknadsweb og klikke på knappen for «kvittering». Her vil du se hva du har søkt og eventuelle merknader du har lagt inn i merknadsfeltet.

Husk å sjekke spamfiltret om du ikke mottar e-post da vi har oppdaget at noen søkere får e-posten dit.

Kan jeg endre søknaden min?

Ja, du kan gjøre endringer i søknaden din fram til søknadsfristen. Logg inn i søknaden din og klikk på knappen «endre søknad». Nå kan du velge flere studier, trekke studier og på denne måten omprioritere rekkefølgen på studiene du søker

Er det mulig å søke flere studier samtidig?

Ja, det er mulig. Du kan velge studier i ulike opptaksgrupper. For eksempel kan du søke både på videreutdanninger, master og enkeltemner samme semester.

Dokumentasjon

Når er fristen for opplastning av dokumentasjon?

Hvis ikke annet er oppgitt, er fristen en uke etter søknadsfrist. I noen tilfeller dokumentasjonen lastes opp sammen med søknaden, se hva som gjelder for din søknad.

Hva må du laste opp i søknaden og hvordan gjør jeg det?

Dette varierer alt etter hvilket studium du søker. Sjekk hva som er opptakskravet for det studiet du har søkt og last inn dokumentasjon på din skolegang og eventuell praksis, kursbeviser, sertifikater eller annet som opptakskravet forlanger.

Dersom du ikke får til å laste inn dokumenter i din søknad kan du ta kontakt med opptakskontoret. Merk at det er ulikt utseende på søknaden din i ulike nettlesere. Forsøk en ny nettleser om du ikke får til. 

Får jeg beskjed hvis det mangler noe i søknaden min?

Ja, vi sender ut en e-post om for eksempel mangel på praksis eller skolegang eller annet som studiet krever når vi behandler søknaden din. Vi kommer ikke til å spesifisere etterlysning av dokumentasjon ut over dette. (La oss si at det kreves at du har praksis i minst 4 år og du har dokumentert bare 3 år. Her vil vi gå ut fra at du ikke har mer og vi vil ikke etterlyse).

Hva er gyldig og ikke gyldig dokumentasjon?

Filtyper: PDF og JPG (bilder) av dokumenter er gyldig så lenge bilde er av god kvalitet. Word filer godtas ikke.
Type dokumentasjon: CV og arbeidsavtaler godtas ikke.

Utveksling av eksamensresultater: Hvis du svarer "Ja" på dette spørsmålet i Søknadsweb, så tillater du at vi kan hente inn resultater elektronisk fra andre nasjonale institusjoner du har utdanning fra. Det er ikke alle institusjoner som er med i denne delingen, av resultater så sjekk linken under dette spøsmålet i søknaden din for å se hvilke institusjoner som er med.

Tilbud og svar

Hvordan takker jeg ja til tilbudet?

Logg deg inn i søknaden din i Søknadsweb og takk ja der innen fristen.

Hva skjer når jeg har takket ja til tilbudet?

Når du har fått opptak og takket ja til studieplassen, blir du lagt inn som aktiv student og ført på rett studieprogram i våre systemer. Du vil i løpet av noen dager motta en e-post med et velkomstbrev som inneholder ditt studentnummer. 

Du finner mer informasjon om dette her:

Venteliste og ledige studieplasser

Kan jeg søke på studier etter søknadsfristen

Nei, når fristen har gått ut kan du ikke søke på studier. 

Hva er ledige studieplasser og hvor finner jeg disse?

Ledige studieplasser er studier som ikke ble fylt opp under hovedopptaket, og som fortsatt har noen studieplasser ledige. Disse finner du på nettsiden til Nord universitet.

Det er samme opptakskrav til ledige studieplasser som i hovedopptaket, så du må være kvalifisert til studiet for å få opptak. Er du ikke kvalifisert vil du ikke få tilbud, selv om det er ledige plasser.

Tilrettelegging, helse og utsatt start

Reservering av studieplass?

Svar ja på tilbudet og send søknad om reservert studieplass til Nord på postmottak@nord.no innen tre (3) uker etter at du mottar tilbudet. Søknad om reservert studieplass kan innvilges dersom det har oppstått uforutsette og tungtveiende forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Slike grunner kan være fødsel, adopsjon, innkalling til førstegangstjeneste o.l.

Tilrettelegging?

Ta kontakt god tid i forkant slik at vi kan legge tidlig til rette for deg. Frist for å søke om tilrettelegging er 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.
Les mer om tilrettelegging.

Ta Studiet over lengre tid?

Det er en forutsetning for å beholde studieretten at en tar minst 30 studiepoeng i løpet av ett år. Om du har legeattest på situasjonen vil vi kunne tilrettelegge en egen utdanningsplan for deg for studiegjennomføring over noe lengre tid. Ta kontakt med ansvarlig person for tilrettelegging på ditt fakultet. 

Andre ting

Hvordan søker jeg om etter- og videreutdanning?

Universitetet tilbyr etter- og videreutdanning både som egne studier og som enkeltemner i studieprogram. Ved spørsmål omkring videreutdanninger som tilbys, ta kontakt med studieveilederen som er tilknyttet det enkelte studium. 

Jeg er tatt opp på deltid - kan jeg søke meg over til heltid?

Kontakt din studieveileder for å høre om mulighetene som finnes. Dette kommer an på om det er ledige studieplasser på heltidsløpet og om man oppfyller andre krav i forhold til progresjon. Hvis overføring ikke er mulig, må man søke opptak til heltidsstudieprogrammet gjennom samordna opptak.

Jeg har andre spørsmål ang. mitt studieprogram?

Kontakt din studieveileder for alle spørsmål ang. utdanningsplan, progresjon, videre utdanning, fagspesifikke opptakskrav osv.