Ofte stilte spørsmål om samordna opptak

Søknad

Hva er samordna opptak?

Samordna opptak er en felles opptaksordning for høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Hvis du vil søke opptak til bachelorprogram og andre utvalgte grunnstudier på Nord, må du gjøre dette gjennom samordna opptak. Her kan du søke om flere studier, på flere institusjoner, i prioritert rekkefølger. Opptak til masterprogram derimot kjøres gjennom lokalt opptak.
I studiesøket finner du både program som ligger i samordna opptak og program som ligger i lokalt opptak. Når du klikke deg inn på en programbeskrivelse vil du se en knapp med "søk opptak". Klikker du her blir du ført videre til riktig opptaksportal.

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Søknaden din er registrert når du får en kvittering i "Meldinger". Har du ikke fått kvittering, er ikke søknaden din registrert. Under "Meldinger" i søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Det er alltid nyeste kvittering som gjelder. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i kvitteringen stemmer

Når er fristen for å endre rekkefølgen på studieønskene mine?

Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. For å omprioritere logger du deg inn på søknaden og endrer rekkefølgen på studieønskene dine. Du vil få en kvittering på meldinger når søknaden er endret.

Dokumentasjon

Frist for å laste opp dokumentasjon?

Søkte du 15. april, må du laste opp dokumentasjon senest 20. april. Du må laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis som avsluttes denne våren,  senest 1. juli.

Hva må du laste opp?

Når du har søkt, får du opp en liste i søknaden din over hva du må dokumentere. Denne finner du ved å velge "Se hva du må laste opp". Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjon i søknaden din. Hvis du lurer på om dokumentasjonen du har lastet opp er riktig, finner du eksempler på godkjent dokumentasjon her. 

Får jeg beskjed hvis det mangler noe i søknaden min?

Hvis du har lastet opp dokumentasjon, og det mangler noe i søknaden din, vil saksbehandler sende deg en e-post. Du bør derfor sjekke e-posten din og sjekke at kontaktinformasjonen din under "Profil" i søknaden er riktig.

Skal jeg sende dokumentasjon i posten eller på e-post?

Du må selv laste opp alle dokumenter, unntatt de som inneholder sensitiv informasjon. Har du ikke mulighet til å laste opp dokumentasjon, kan du sende det i posten til Samordna opptak. Husk å merke dokumentene tydelig med søkernummer. Søkernummeret finner du i søknaden din.

Tilbud og svar

Når får jeg vite om jeg har fått studieplass?

Du får svar i hovedopptaket 20. juli. Svaret finner du i søknaden din.

Når er svarfristen?

24. juli er siste frist for å svare. Hvis du ikke svarer, blir dette betraktet som nei.

Venteliste og ledige studieplasser

Kan jeg takke ja til tilbud og i tillegg takke ja til ventelisteplass?

Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Om du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.

Når kan jeg søke på ledige studieplasser?

Oversikten over ledige studier du kan søke på er tilgjengelig på nettsidene 19. juli. Du kan først søke på studier fra 20. juli kl. 09.00. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Tilrettelegging, helse og utsatt start

Reservering av studieplass?

Svar ja på tilbudet og send søknad om reservert studieplass til Nord på postmottak@nord.no innen tre (3) uker etter at du mottar tilbudet. Søknad om reservert studieplass kan innvilges dersom det har oppstått uforutsette og tungtveiende forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Slike grunner kan være fødsel, adopsjon, innkalling til førstegangstjeneste o.l.

Tilrettelegging?

Ta kontakt god tid i forkant slik at vi kan legge tidlig til rette for deg. Frist for å søke om tilrettelegging er 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.
Les mer om tilrettelegging 

Ta Studiet over lengre tid?

Det er en forutsetning for å beholde studieretten at en tar minst 30 studiepoeng i løpet av ett år. Om du har legeattest på situasjonen vil vi kunne tilrettelegge en egen utdanningsplan for deg for studiegjennomføring over noe lengre tid. Ta kontakt med ansvarlig person for tilrettelegging på ditt fakultet. 

Min utdanning

Jeg er tatt opp på deltid - kan jeg søke meg over til heltid?

Kontakt din studieveileder for å høre om mulighetene som finnes. Dette kommer an på om det er ledige studieplasser på heltidsløpet og om man oppfyller andre krav i forhold til progresjon. Hvis overføring ikke er mulig, må man søke opptak til heltidsstudieprogrammet gjennom samordna opptak.

Jeg har andre spørsmål ang. mitt studieprogram?

Kontakt din studieveileder for alle spørsmål ang. utdanningsplan, progresjon, videre utdanning, fagspesifikke opptakskrav osv.