Opptak til kortere studier

Slik søker du om opptak til kortere studier ved Nord universitet.

Søknadsfrist

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist

Realkompetansevurdering

Her finner du informasjon om opptak på grunnlag av realkompetanse ved Nord universitet.

Vurdering av utenlandsk utdanning

Dersom du ønsker å søke opptak til studier Nord universitet og har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, finner du relevant informasjon om utenlandsk utdanning her.

Søknadsfrist til grunnutdanninger via Samordna opptak er 15. april også dersom du har videregående skole fra utenfor Norden. Dersom du trenger forhåndsvurdering av din utdannelse ber vi deg lese Samordna opptaks side om utenlandsk utdanning. Du trenger ikke forhåndsvurdering for å søke. Du vil få vurdert utdanningen din i opptaket.

Reservasjon av studieplass

Her finner du informasjon om reservasjon av studieplass.

Kontroll av vitnemål og attester

Her finner du informasjon om kontroll av vitnemål og attester.Kontakt opptak:


​Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag 12.00 - 14.00
opptak@nord.no

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø​