Opptak til masterstudier

Her finner du all relevant informasjon angående opptak til masterstudier hos Nord universitet.

​​​​​​Du søker om opptak til de fleste 2 årige masterstudier ved Nord universitet via Søknadsweb

For 5 årig masterutdanning søker du via Samordna opptak.

Se også informasjon om :

Opptakskrav 

Det generelle opptakskravet til våre masterprogrammer er bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning på minimum 3 år (180 studiepoeng). 

Enkelte studieprogram har også spesielle krav til fagsammensetning, karakterkrav og/eller arbeidserfaring. 

Dette kan du lese mer på hver enkelt studieprogramside

Reservasjon av studieplass

Her finner du informasjon om reservasjon av studieplass.​​

Kontroll av vitnemål og attester

Her finner du informasjon om kontroll av vitnemål og attester.


Kontakt opptak:

​Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag 09.00 - 11.00 / 12.00 - 14.00
opptak@nord.no

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø