Opptakskrav til studier


​​​​Generell studiekompetanse

Det vanligste opptakgrunnlaget til høyere utdanning er generell studiekompetanse.

Realkompetanse

Søkere som ikke har​ generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning.

Spesielle opptakskrav

Ved enkelte studieprogram er det spesielle opptakskrav, som kommer i tillegg til generell studiekompetanse. Se også informasjon under "Opptakskrav" på hvert enkelt studieprogram. Fullstendig oversikt over spesielle opptakskrav finner du i informasjonen fra Samordna opptak

Opptaksprøver

For enkelte av våre studieprogram er kjøres det egne opptaksprøver. Se mer informasjon for følgende fagområder:


Kontakt opptak:


​Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag 12.00 - 14.00

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø​