Politiattest

Noen av våre utdanninger har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss.

​​​​Grunnen til at man krever politiattest er for å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre i sårbare situasjoner ​ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven.

Du finner informasjon om hvilke studier som krever politiattest på informasjonsidene til det enkelte studiet. Får du opptak til et studium som har krav om politiattest, vil du få beskjed om dette i opptaksbrevet. Husk å søke om politiattest så fort som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass og har takket ja til plassen.


Hvem må ha politiattest?

Alle som blir tatt opp til studier hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, pasienter eller andre i sårbare situasjoner må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert. Det vil stå i opptaksbrevet om du må levere politiattest.

NB! Enkeltemner kan også ha krav om politiattest.

Hva vil stå på politiattesten

Politiattesten vil inneholde informasjon som viser om du er dømt for brudd på de paragrafene i straffeloven som er listet opp i opptaksbrevet. Ved Nord universitet gjelder dette følgende:

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6

Hvordan søke om politiattest

​Du søker om politiattest elektronisk her

Slik fyller du ut skjemaet:
  • Velg kategori Studenter.
  • Velg formål som er knyttet til ditt studieprogram.
  • Last opp tilbudsbrevet som du har fått fra Samordna opptak eller Nord universitet i søknaden til politiet. 
Politiet sender attesten til din digitale postkasse (Digipost eller e-Boks) eller i posten.

Når og hvordan skal politiattester uten merknader leveres?

Har du ikke merknader på politiattesten skal du levere den i Servicetorget på Nord universitet på ditt studiested ved studiestart. Den kan også sendes i posten på følgende adresse:

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø

Ikke sendt politiattesten på e-post til oss, dette er ikke en sikker måte å videresende denne type dokument. Les mer om dette på Datatilsynet sine nettsider. 

Leverer du ikke politiattest, vil du ikke få delta i praksisopplæring/klinisk undervisning. Uten praksis/klinisk undervisning vil du ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Når og hvordan skal politiattester med merknader leveres

Har du merknad på politiattesten, må du levere den til universitetet innen 3 uker fra du fikk tilbudet. Attesten sender du til:

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø

Merknad på politiattesten kan føre til at du ikke kan delta på klinisk undervisning eller praksisopplæring. Politiattesten vil bli behandlet av universitetets klagenemnd som avgjør hvor vidt merknaden krever utestengelse eller ikke.

Dersom du ikke legger fram politiattest, har du ikke rett til å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning. Studenter som ikke kan delta i praksisopplæring/klinisk undervisning, vil ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til Lov om universiteter og høgskoler §4-9, sjuende ledd.

Hvor ofte må politiattest leveres?

Det skal i utgangspunktet holde å levere en politiattest for et studieløp. Det har tidligere vært krav om at studenter må levere politiattest hvert 3. år, dette er ikke lenger tilfellet.

I noen tilfeller kan universitetet få kjennskap til informasjon hvor det kan være grunn til å tro at studenten har nye opplysninger til politiattesten. I slike tilfeller vil Nord universitet ta kontakt med politiet for å få en oppdatering i forhold til opprinnelig politiattest. Politiet kan ikke gi opplysninger om straffbare forhold som ikke omhandler politiattesten.

Ved bytte av studiested kan den nye utdanningsinstitusjonen kreve at du viser en ny politiattest.

Ved bytte av studium som krever en annen type politiattest må du vise fram en ny politiattest i samsvar med de paragrafene i straffeloven som er aktuelle.

Hvor lenge oppbevares politiattesten?

Politiattester uten merknad vil bli registrert inn i vårt system og det vil framkomme på StudentWeb at politiattest er levert. Når dette er registrert vil politiattesten bli makulert.

Politiattester med merknad vil bli sendt til den lokale klagenemden som behandler politiattest i henhold til sine rutiner.

En politiattest er kun gyldig til det formålet som den er skrevet ut til. Det vil si at du ikke kan bruke politiattesten flere ganger. Vi leverer derfor ikke ut igjen politiattester etter at de har blitt registrert mottatt hos oss.

Hvordan vet jeg at politiattesten er registrert?

Etter at du har semesterregistrert deg, og betalt semesteravgift, vil du se på "startsiden" i StudentWeb følgende tekst: "Gyldig politiattest for studieprogrammet XXXX er aktiv i perioden XXXX".

Står det andre beskjeder på StudentWeb om manglende innbetaling eller godkjenning av utdanningsplan eller lignende vil du ikke kunne se om politiattesten har blitt registrert enda.
Spørsmål om politiattest


e-post: opptak@nord.no