Politiattest

Noen av våre utdanninger har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Grunnen til at man krever politiattest er for å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre i sårbare situasjoner ​ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven.

Dersom det er krav til politiattest ved et studium, finner du informasjon om dette under "Søknadsfrist og opptak" på nettsiden til studieprogrammet. Du kan søke opp nettsiden til studiet ditt i studiesøket vårt​.

Får du opptak til et studium som har krav om politiattest, vil du få beskjed om dette i opptaksbrevet. Søk om politiattest i Studentweb​ så snart som mulig etter at du har registrert deg som student. 

Når du har mottatt attesten fra politiet, må du selv levere den til oss. Vi får ikke tilsendt attesten fra politiet. ​Les mer om bestilling og levering av politiattest lenger ned på siden.
​​​
​​​

Må jeg levere politiattest?

Dersom det er krav til politiattest ved et studie, finner du informasjon om dette under "Søknadsfrist og opptak" på nettsiden til studieprogrammet. Du vil også finne informasjon i tilbudsbrevet ditt dersom studieprogrammet har krav om politiattest. ​

​Hvordan søke om politiattest?

​​Du søker om politiattest elektronisk på Studentweb​

Når skal politiattesten leveres?

Du skal ikke levere politiattest sammen med søknaden din om opptak til studier, men vente til du har fått tilbud om studieplass.

Fristen for å levere politiattest avhenger av om den har merknader eller ikke:
  • Hvis du ikke har merknad i politiattesten, må du levere så raskt som mulig og senest ved semesterstart.
  • Hvis du har merknad i politiattesten, må du levere så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak.

​Levere politiattest digitalt

Dersom du har mottatt en digital politiattest, skal du laste den opp i Nord universitets sikre løsning Nettskjema. 

Politiattester skal ikke sendes på e-post.

Du kan tidligst laste opp politiattesten 10. juli i høstsemesteret og 10. desember i vårsemesteret. Politiattesten du leverer skal ikke være eldre enn tre måneder.

Det er viktig at du følger oppskriften under, slik at attestens digitale sikkerhetstrekk er intakt i hele prosessen. Slik gjør du det:

  1. Last ned den digitale politiattesten og lagre den på datamaskinen din.
  2. Gå til Nettskjema og logg inn med Feide-konto med NORD-brukernavn og passord.
  3. Fyll inn opplysningene vi ber om og last opp den samme filen som du lagret i punkt 1.​​

Levere politiattest på papir

Dersom du ikke kan laste opp politiattesten digitalt, kan du sende den i posten til: 

Nord universitet 
Opptakskontoret 
Postboks 1490
8028 Bodø

Hvordan vet jeg at attesten er registrert ved Nord?

Når politiattesten er registrert ved Nord, vil du kunne se en tekst om dette på startsiden i Studentweb

Det kan ta noe tid fra du leverer politiattesten i nettskjemaet til den er registrert hos oss. Hvis du allerede har levert attesten i nettskjemaet, trenger du bare å levere på nytt dersom du mottar en melding fra oss om det. 

​Hva skjer dersom jeg ikke leverer politiattest?

Hvis du ikke leverer politiattest når det er krav om det, kan du miste studieretten til studieprogrammet.

Studenter uten godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

Hva gjør jeg hvis jeg har mottatt feil politiattest?

Dersom du har fått feil politiattest fra politiet, må du sende inn en klage til dem. Informasjon om hvordan du går frem står på side 2 i politiattesten du har mottatt. Når du har fått den nye politiattesten, laster du den opp i Nettskjema.​


Spørsmål om politiattest


E-post: opptak@nord.no