Realkompetanse

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan du kvalifisere til opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​For opptak til universiteter og høgskoler er det normalt sett krav om generell studiekompetanse. Unntak fra dette kravet kan gis på grunnlag av realkompetanse. 

Dette gjelder kun opptak til grunnutdanninger og videreutdanninger hvor opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse defineres som alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring m.m. 

Det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet gjennom læring i mange andre sammenhenger og på andre arenaer enn ved formell utdanning. ​

Hvordan søker jeg?

For å søke på bakgrunn av realkompetanse må du huke av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden din. 

Realkompetansevurderinger er svært arbeidskrevende og derfor har Samordna opptak satt 1. mars som søknadsfrist. Dersom du søker på studier gjennom det lokale opptaket ved Nord universitet gjelder samme frist. 

Hvem kan søke på bakgrunn av realkompetanse?

Du kan søke på bakgrunn av realkompetanse dersom du dekker alle disse punkter:

  • ​​​Du kan ikke ha generell studiekompetanse eller er kvalifisert på en annen måte.
  • Du er 25 år eller eldre i opptaksåret. 
  • Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk. Søkere som har utdanning fra Norge eller et annet nordisk land som kan dokumentere norsk​ og engelsk fra minimum 1.året på videregående skole. Søkere med utdanning fra utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.​ Du kan også dekke språkkravet til norsk og engelsk på andre måter. Les mer om dette Samordna opptak sine sider​
  • Du må dokumentere minst 5 års lønnet og relevant arbeidserfaring til studiet det søkes på (dersom det er snakk om deltidsarbeid, må det kunne omregnes til 5 års heltidsarbeid). ​

Din realkompetanse blir vurdert opp mot opptakskravene til det studiet du søker opptak til. ​Vi stiller krav til at du gjennom søknaden din viser at du har nødvendige faglige forutsetninger til å gjennomføre studiet du søker på. 

Inntil 2 år av 5 års kravet kan dekkes av ulønnet arbeidserfaring som for eksempel førstegangstjeneste eller omsorg for egne barn, utdanning eller lignende​​. 

Hva kan jeg søke ​på?

Du kan søke på våre grunnutdanninger og videreutdanninger som har generell studiekompetanse som opptakskrav,​ på bakgrunn av realkompetanse. Disse finner du her.  

Hva hvis studiet har s​pesielle opptakskrav?

Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Når du søker på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at du dekker eventuelle spesielle opptakskrav til studieprogrammet du søker på. Spesielle opptakskrav kan altså ikke realkompetansevurderes. 

For eksempel, dersom du søker opptak til bachelor i sykepleie på bakgrunn av realkompetanse, må du også kunne dokumentere at du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer). 

Vi anbefaler at du også leser informasjonen om spesielle opptakskrav som står på Samordna opptak sine hjemmesider​ ettersom det kan være flere ulike måter å dekke spesielle opptakskrav på. ​

Hvordan kan jeg dokumentere min real​kompetanse?​

Følgende dokumentasjon må lastes opp i søknaden: 

 • ​Gyldig arbeidsattest signert av arbeidsgiver. Attesten må inneholde stillingsbeskrivelse, tidsrom for arbeidet og informasjon om stillingsprosent eller antall timer jobbet i perioden. Vi godtar ikke ​lønnsslipper, arbeidsavtaler eller CV som dokumentasjon på arbeidserfaring. 
 • Selvstendig næringsvirksomhet må dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregistrene og skatteetaten, eventuelt bekreftelse fra regnskapsfører hvis skatteoppgjøret ikke er klart.
 • Vitnemål, karakterutskrifter, kompetansebevis, kursbevis, diplomer osv. Alt som kan dokumentere din opparbeidede formelle kompetanse. 
 • Dokumentasjon på at du har hatt omsorg for egne barn (bostedsattest) dersom dette gjelder deg​.
 • Dokumentasjon på at du har norsk og engelsk fra minimum 1.året fra videregående skole.
 • Søkere med morsmål utenfor Norden må dokumentere norskkunnskaper som står beskrevet her
 • Egenerklæring hvor du beskriver din motivasjon for studiet du har søkt på. 
I tillegg til dette må du dokumentere at du dekker eventuelle spesielle opptakskrav til studieprogrammet du søker på. 

Rangering og vurdering

Søkere med generell studiekompetanse blir rangert ut fra poengsummen fra karakterene sine fra videregående skole. Søkere med realkompetanse får ingen poengsum ettersom videregående utdanning ikke er fullført, men blir vurdert sammen med søkere som har poengsum. 

Vi gjør en individuell og skjønnsmessig vurdering av dine karakterer fra fag, relevant arbeidspraksis, varighet på arbeidserfaring, eventuelt fagbrev og din egenerklæring. Selv om du får godkjent realkompetansen din, må du likevel konkurrere med andre søkere for å få tilbud om studieplass. 

Dersom det er konkurranse om studieplassene på studieprogrammet du har søkt på, kan det hende at du får godkjent realkompetansen din, men at du likevel ikke får tilbud om studieplass. Du vil da få tilbud om plass på venteliste. 

På studier uten konkurranse vil alle søkere med godkjent realkompetanse få tilbud om opptak. 

Søknadsfrist og dokumentasjonsfrist

Frist for å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars. 

Frist for å laste opp dokumentasjon i søknaden din er 20. mars. ​​​