Reservasjon av studieplass

Du kan få reservert studieplassen din på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Reservasjon av studieplass

Hvis du har fått tildelt studieplass i årets opptak, men likevel ikke har mulighet til å starte på angitt tidspunkt, kan du søke om få reservert studieplass. Studieplassen kan reserveres inntil 2 år. Godkjente grunner vil være innkalling til førstegangstjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Reservasjon av studieplass gjelder kun for det studiet du har akseptert tilbud om. Dersom du på et senere tidspunkt får tilbud om en annen studieplass, må du gi beskjed om endringen og avklare med Opptakskontoret om du trenger å sende ny søknad for den nye studieplassen.

Søknaden må sendes til postmottak@nord.no innen 3 uker etter at du fikk tilbud om studieplass. Av personvernhensyn skal sensitiv dokumentasjon i forbindelse med søknaden sendes inn per post. Spørsmål om ordningen og saksgangen kan stilles til opptak@nord.no .

Postadresse
Nord universitet, Bodø
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø

Dersom saksbehandler trenger mer informasjon om årsaksgrunnlaget for din søknad, vil dette etterspørres per e-post. Søknaden besvares også per e-post.

NB: Husk at du må takke ja til studieplassen du har fått tilbud om innen svarfristen, uavhengig av om du samtidig planlegger å søke om reservasjon.

Har du allerede fått reservert studieplass?

Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få denne studieplassen dersom:

   • studiet fremdeles eksisterer i samme format som tidligere
   • du søker innen søknadsfristen
   • du laster opp brevet du fikk med lovnad om reservert studieplass
   • du aksepterer den tilbudte studieplassen innen fristen
   • studiet settes i gang
Hvis du vil benytte deg av den reserverte studieplassen er det tilstrekkelig at du laster opp en kopi av brevet du fikk om reservert studieplass. Du trenger ikke dokumentere skolegang og praksis på nytt.

Du kan søke andre studier selv om du har fått reservert en studieplass. Hvis du ønsker å søke andre studier må du prioritere disse framfor studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du følge vanlig prosedyre og laste opp den dokumentasjonen som er nødvendig. Hvis du får tilbud på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen.Kontakt opptak:

​Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag 09.00 - 11.00 / 12.00 - 14.00
opptak@nord.no

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø