Venteliste

Dersom du ikke har nådd opp i konkurransen om studieplass, vil du automatisk få tilbud om å stå på venteliste. Det er poengene dine som avgjør hvor langt opp på ventelista du kommer. Ventelistenummeret ditt vil stå i svarbrevet ditt.

​​​​Ventelista i Samordna opptak 

Når du har søkt om opptak til utdanning via Samordna opptak, vil ventelistenummeret ditt bli oppdatert automatisk i søknaden din. Du kan selv følge med på plasseringen din inne på søknaden i Samordna opptak.

I noen tilfeller kan det skje at man rykker nedover på ventelista. Dersom dette skjer, er det som regel fordi vi eller en annen utdanningsinstitusjon har rettet feil som har skjedd i saksbehandlingen av andre søkere.

Les mer om venteliste i Samordna opptak​​​

Ventelista i lokalt opptak

Dersom du har søkt via lokalt opptak i Søknadsweb, får du et ventelistenummer i tilbudsbrevet når du får svar på søknaden din.

Du kan takke ja både til å stå på venteliste og til en studieplass med lavere prioritet i søknaden din. Dersom du får nytt tilbud om studieplass, vil plassen du har fått på lavere prioritet falle bort, selv om du har takket ja til denne studieplassen. Hvis du ønsker å beholde studieplassen, er det derfor viktig at du logger deg inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste. 

Når tar vi opp flere fra ventelista? 

Det tidligste vi fyller på fra ventelista er noen dager etter første svarfrist. Deretter vil vi fylle på etter behov, men ikke etter 1. september. Vi kan dessverre ikke svare på spørsmål om hvor sannsynlig det er at du vil få tilbud om studieplass når du står på venteliste.

Dersom du står på venteliste og får tilbud om plass, vil du få nytt opptaksbrev. Du må logge inn på søknaden din for å takke ja eller nei til studieplassen.

Det kan skje at vi ikke fyller på fra ventelista i det hele tatt. Det skyldes at vi som regel sender ut tilbud om studieplass til flere søkere enn det er plasser på studiet, fordi vi regner med at noen vil takke nei til studieplassen. Vi sender derfor ut nye tilbud bare dersom det er flere som takker nei.  ​


Kontakt opptak:


​Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag 12.00 - 14.00

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø​