Helse

Palliativ behandling, omsorg og pleie 1

Videreutdanning i Bodø

Studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Palliativ behandling, omsorg og pleie 1! 


Registrerin​g

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført bet​aling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet.

Frist for betaling og registrering er 1. september. 
Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

>> Les mer om registrering Oppstart

Oppstart for Palliativ behandling, omsorg og pleie 1 er mandag 29. august klokken 10.00 ved studiested Bodø.

Det er tre fysiske samlinger på studiet, to samlinger av tre dagers varighet og én samling av to dagers varighet. Tidspunkt for samlinger ligger under «Samlinger».


Timeplan, pensum og annen informasjon


​Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.  
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  


 

Pensum

Slik finner du riktig pensum: 

>> Pensum

 

Utstyr

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

•             PC/Mac/nettbrett med nettilgang 

•             Hodetelefoner  

•             Webkamera ​

 

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet 

 

Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie for pasienter med inkurabel kreftsykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Ved å bedre tilbudet til pasientgruppen med uhelbredelig sykdom, vil det føre til bedre livskvalitet for både pasientene og de pårørende.

Beskrivelse av studiet

 

Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie for pasienter med inkurabel kreftsykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Ved å bedre tilbudet til pasientgruppen med uhelbredelig sykdom, vil det føre til bedre livskvalitet for både pasientene og de pårørende.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Treårig helse- eller sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning som er aktuell for arbeid med palliasjon, for eksempel sykepleier, sosionom, fysioterapeut, vernepleier. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter individuell vurdering av relevans for arbeid med palliasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om begrepet grunnleggende palliasjon og den palliative pasienten
 • har avansert kunnskap om lindrende behandling og hospice filosofien
 • har avansert kunnskap og forståelse for den syke og deres pårørende, og hvordan det kan oppleves å leve med en alvorlig inkurabel kreftsykdom
 • har avansert kunnskaper om smertefysiologi og kartlegging av smerter
 • har avansert kunnskap om forebygging og lindring av lidelsen gjennom sykdomsforløpet, og ved livets slutt
 • har avansert kunnskap om betydningen av samarbeid og samhandling mellom ulike yrkesgrupper og de ulike nivå i helsetjenesten i det palliative arbeidet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om betydningen av relasjonskompetansen og kommunikasjonsferdigheter i utøvelsen av palliativ omsorg og pleie
 • kan anvende kunnskap og reflektere over etiske problemer og dilemmaer ved livets slutt
 • kan søke og anvende litteratur i relevante fag base, analysere ulike teorier og kan følge prinsippet for akademisk skriving

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver, i tråd med etiske krav, studiemetodiske krav og krav til akademisk skriving
 • kan reflektere over pasientens eksistensielle utfordringer som lidelse, mening og håp

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til å arbeide med mennesker som har alvorlig, inkurabel kreftsykdom innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som fordypning i blant annet Master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Samlinger høsten 2023, med forbehold om endringer:

Uke 35: man-ons

Uke 39: man ons

Uke 44: man -tirs

Eksamen: uke 48-49

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon