Student

Personalledelse og kompetanseutvikling

Årsstudium i Bodø, Levanger og Mo i Rana

Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle de ansattes kompetanse og organisasjonens tilpasningsevne. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

Beskrivelse av studiet

Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle de ansattes kompetanse og organisasjonens tilpasningsevne. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale kunnskapsområder er kommunikasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse
 • demonstrerer forståelse og kunnskap om personalledelse- og kompetanseutvikling både innen privat og offentlig sektor
 • har innsikt i juridisk tenkemåte og metode
 • har innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike former for kommunikasjon
 • har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til personalledelse og kompetanseutvikling, og treffe faglige begrunnede valg på denne bakgrunnen
 • kan reflektere over egen personalledelse, og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid
 • kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

Videre utdanning

Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning, eller som en selvstendig ettårig lederutdanning.

Utenlandsopphold

Det tilbys ikke utveksling på dette programmet

Samlinger

Studiet er samlingsbasert.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Velkommen til studiestart 2022

Register deg som student

Velkommen som student ved årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet – Bodø

Søndag 14. august
17:00 Pre-study barberque i bakgården ved kantina. Alle nye studenter får gratis mat og drikke. Faddere, fadderstyret, studieveiledere og Studentinord vil være til stede.​

Det settes opp buss fra Flatvold kl. 16:30. Retur kl. 19:00.

Tirsdag 16. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret
12:00 – 12:45 Meet & greet utenfor auditorium Knut Hamsun (A1). Enkel matservering
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljunggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likestilling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal 
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer 
14:15 Fadderne overtar 

Onsdag 17. august
11:00 – 13:00 Pizzalunsj utenfor auditorium Knut Hamsun (A1)

Torsdag 18. august
08:00 – 10:00 Frokost i kantina
10:00 – 13:30 Rebusløp «Tour de Nord». Oppmøte utenfor kantina

Det er frivillig å delta på disse arrangementene.

Torsdag 25. august – velkomst på studieprogrammet

15:00 - 16:00 Informasjonsmøte og velkomst på årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling i Grillen (Kantina)​

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.​

Program / oppstart på studiet – Levanger

Onsdag 17. august
10:00 - 12:00 Introduksjon til studieprogrammet i seminarrom Hovedbygg 1​63​. Besøk av dekan Elisabet Ljunggren
12:00 - 13:00 Faddere informerer og serverer lunsj (lett servering)
13:00 - 14:00 Offisiell åpning i Trønderhallen
14:00 - 14:30 Informasjon om fadderperioden
14:30 Rebusløp og grilling på campus

Program / oppstart på studiet – Vesterålen

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø, Levanger og Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon