Student

Personalledelse og kompetanseutvikling

Årsstudium i Bodø, Levanger og Vesterålen

Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle de ansattes kompetanse og organisasjonens tilpasningsevne. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

Beskrivelse av studiet

Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle de ansattes kompetanse og organisasjonens tilpasningsevne. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Ved fullført studium har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale kunnskapsområder er kommunikasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse.
 • demonstrerer forståelse og kunnskap om personalledelse- og kompetanseutvikling både innen privat og offentlig sektor
 • har innsikt i juridisk tenkemåte og metode
 • har innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike former for kommunikasjon
 • har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling

Ferdigheter

 • kan forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til personalledelse og kompetanseutvikling, og treffe faglige begrunnede valg på denne bakgrunnen
 • kan reflektere over egen personalledelse, og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

 • har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid
 • kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

Videre utdanning

Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning, eller som en selvstendig ettårig lederutdanning.

Utenlandsopphold

Det tilbys ikke utveksling på dette programmet

Samlinger

Studiet er samlingsbasert.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Velkommen til studiestart 2021

Register deg som student

Velkommen som student ved årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet – Bodø

Søndag 15. august
18:30 - 19:30 Pre-study barberque i bakgården ved hovedkantina. Uformell meet & greet med grillmat. Studentinord spanderer.

Det settes opp buss fra Flatvold til universitetet kl. 18:15. Retur kl. 19:30.​

Tirsdag 17. august
10:30 - 12:30 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) i auditorium Knut Hamsun (A1) – krever påmelding. Arrangementet vil også bli streamet.

Påmelding:
Pga. smittevernhensyn er det begrenset plass i auditoriet. Vi ber derfor om at du melder deg på dersom du ønsker å delta fysisk. Påmeldingen åpner 15. juli. Når kapasiteten er fullsatt vil det ikke lenger være mulig å melde seg på.


Streaming:​
Studieåpningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap kan også følges via streaming.


Program:

10:30  Velkommen ved dekan Elisabet Carine Ljunggren 

10:45 Åpningsforelesning  

11:05 Studieadministrativ informasjon   

11:15 Pause  

11:30 Studentinord informerer om sine tilbud 

11:45 Studentombudet informerer 

11:55 Studentorganisasjonen Inter 

12:05 Fadderne overtar

Program / oppstart på studiet – Levanger

Onsdag 18. august
09:30 Oppstart på studieprogrammet i kantina Nylåna​. Det er frivillig om man ønsker å delta på dette arrangementet.

Program:

 • ​Velkommen
 • Møte med fagansatte på studieprogrammet. Visning av digital åpningsseremoni i klassene. Introduksjon til studieprogrammet. Informasjon om fadderuka
 • Lett servering
 • Fadderopplegg (dersom aktuelt) 

Program / oppstart på studiet – Mo i Rana

Se timeplanen for første samling.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø, Levanger og Vesterålen

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon