Personalledelse og kompetanseutvikling

Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle de ansattes kompetanse og organisasjonens tilpasningsevne. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring.

Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland)

Studiepoeng 60,0
Type studium Årsstudium
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Mo i Rana
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

 

Videre utdanning

Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning eller som en selvstendig ettårig lederutdanning.

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk.

 

 

 

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

På arbeidsmarkedet i dag er det ikke bare et spørsmål om antall arbeidsplasser, men også om kvaliteten på arbeidsplassene. I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle arbeidsplasser. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde den kompetente og utdannede arbeidskraft.

På Helgeland går studiet samlingsbasert.

Læringsutbytte

Formålet med studiet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring.

Studentene skal kunne:

  • Forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
  • Demonstrere forståelse og kunnskaper om personalledelse både innen privat og offentlig sektor

Demonstrere innsikt i juridisk tenkemåte og metode

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk.

 

 

 

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

 

Videre utdanning

Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning eller som en selvstendig ettårig lederutdanning.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

De ulike delene av studieprogrammet har forskjellige vurderingsformer i form av hjemmeeksamen og skoleeksamen.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er OR214S Organisasjonspsykologi (20 studiepoeng).

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser