Årsstudium i personlig trener

Personlig trener

Årsstudium i Bodø

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Personlig trener, årsstudium. 
  
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.  
  
Registrering  
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 
  

Program / oppstart - Bodø

Søndag 14. august 
17:00 - 19:00: Pre-study barbeque.
Uformell meet and greet med grillmat i Gryta (bakgården ved hovedkantina). Det settes opp buss fra Flatvold studentby kl. 16:30, med retur kl. 19:00.
 
Tirsdag 16. august 
09:30 – 10:50: Meet and greet. 
Mulighet til å møte studenter fra ditt studieprogram, og gå sammen til den offisielle åpningen. 
Oppmøte: Pennalet (området ved auditorium A12 Elsa Laula Renberg).

11:00: Offisiell åpning for alle studenter ved campus Bodø. 
Oppmøte ved hovedinngangen.

13:00 – 14:30: Fakultetsåpning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst – og kulturfag.
Oppmøte i auditorium Petter Dass (A14).
Program: 
 • Velkommen ved dekan Egil Solli 
 • Student i nord (samskipnaden) informerer om sine tilbud  
 • Studentombudet informerer  
 • Studentorganisasjonen Eureka presenterer seg
 • Fadderne overtar
​Onsdag 17. august 
10.15-12.00: Studieprogramåpning (rom 1111)

 • Navneopprop og registrering
 • Studieprogramansvarlig ønsker velkommen
 • Informasjon fra studieveileder om plikter og rettighet som student 
 • Informasjon om det å være en student ved årsstudium og bachelor av SPA
 • Informasjon om timeplan og studieplan for semesteret av SPA
 • Presentasjon av de ulike emnene på 1. året
 • Mappe, praksis, roller, eksamensformer
​11 - 12:00: Pizzalunsj. 
Fakultetet serverer pizza. Servering foregår i Pennalet (området ved auditorium A12 Elsa Laula Renberg).

Torsdag 18. august 
08:00 – 10:00: Gratis frokost.
10:30 – 14:00: Tour de Nord
Rebusløp hvor du blir kjent med campus og Mørkved/Bodø. Grillmat i målområdet. Start og mål i Gryta (bakgården ved hovedkantina).

Fredag 19. august 
09.00-14.00: Sosiale aktiviteter og bli kjent
Oppmøte hall C på Mørkvedlia.
Aktiviteter sammen med 2. og 3. året på bachelor trening. 
Ha med/på treningsklær for aktiviteter inne og ute.  

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
 
>> Timeplan  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
  
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:   
 
>> Pensum  
  
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang   
 • Hodetelefoner    
 • Webkamera    
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 

Studentliv og fadderperioden

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.  
  
  
Vi anbefaler deg å laste ned appen «Infoskjermen Go» for å få oversikt over de ulike aktivitetene som foregår i studiestartuken. ​Ønsker du praktisk og pedagogisk kompetanse innenfor planlegging, gjennomføring og evaluering av trening? Som student på Personlig Trener får du dette gjennom de sentrale områdene som er: Funksjonell screening og biomekanikk, basis og styrketrening og grunnleggende sport coaching, samt trening av utholdenhet og hurtighet.

I studiet inngår også praksis som personlig trener. Behovet for personer med denne utdanningen er stort og voksende i hele Norge - og globalt.

Årsstudium personlig trener er et fulltidsstudie med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Oppimot 50 % av undervisningen er praktisk. I tillegg til campus bruker man fasiliteter tilknyttet Mørkvedlia Idrettspark, med flerbruks idrettshaller, turnhall, klatrehall, fotballbane og løpebane. Studiet disponerer også et velutstyrt treningsrom.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du praktisk og pedagogisk kompetanse innenfor planlegging, gjennomføring og evaluering av trening? Som student på Personlig Trener får du dette gjennom de sentrale områdene som er: Funksjonell screening og biomekanikk, basis og styrketrening og grunnleggende sport coaching, samt trening av utholdenhet og hurtighet.

I studiet inngår også praksis som personlig trener. Behovet for personer med denne utdanningen er stort og voksende i hele Norge - og globalt.

Årsstudium personlig trener er et fulltidsstudie med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Oppimot 50 % av undervisningen er praktisk. I tillegg til campus bruker man fasiliteter tilknyttet Mørkvedlia Idrettspark, med flerbruks idrettshaller, turnhall, klatrehall, fotballbane og løpebane. Studiet disponerer også et velutstyrt treningsrom.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen screening/analyse av personer som man skal trene.
 • kjenne til sentrale begreper, teorier og utviklingsarbeid innen langsiktig treningsplanlegging
 • kan orientere seg i aktuell faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening i teori og praksis, og gjennom dialog drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
 • kjenne til noen overordnede trekk ved historie, tradisjoner, og egenart for trening, og
 • fagområdets plass og betydning i dagens samfunn

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap om praktiske og teoretiske problemstillinger om screening/analyse samt treningsplanlegging og kunne redegjøre for sine valg
 • kan reflektere over egen faglig utførelse av trening og fysisk aktivitet og eventuelt kunne justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan beherske og anvende noen relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkes-etiske problemstillinger om trening og fysisk aktivitet , og hvordan disse praktisk kan håndteres på en adekvat måte.
 • kan planlegge og gjennomføre trening og fysisk aktivitet med ulike personer og grupper både på kort og lang sikt. Dette skal kunne gjøres både individuelt og i grupper, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet individuelt og til grupper både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter om og erfaringer fra trening med andre som har samme fagbakgrunn og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
 • kjenne til nytekning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet

Jobbmuligheter

De studenter som tar årsstudium personlig trener vil inneha en kompetanse som setter dem i stand til å fungere på mange områder, som for eksempel:

-personlige trenere

-miljøarbeidere

-trening av eldre i institusjon

-trenere i idrettslag

-folkehelsekoordinator

-fysiske trenere i toppidrett

-treningsveiledere

-trening av funksjonshemmede

Videre utdanning

Det er mulig å søke om opptak til programmet bachelor i trening, campus Bodø. Årsstudium personlig trener utgjør det første året i bachelorprogrammet.

Utenlandsopphold

Studiet inneholder ikke utenlandsopphold.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14.00
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2022
Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14.00
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2022

Mer informasjon