Ph.d. i akvatisk biovitenskap

Doktorgrad i Bodø

Ph.d. i akvatisk biovitenskap omfatter studiene av oppbygging, funksjon og adferd hos levende organismer i akvatiske økosystemer, med hovedvekt på marine økosystemer.​Som stipendiat følger du et løp der du styrer og utvikler ditt eget forskningsprosjekt som leder frem mot en doktorgrad i akvatisk biovitenskap. Med en ph.d. i akvatisk biovitenskap fra Fakultet for biovitenskap og akvakultur blir du kvalifisert for stillinger innen høyere forskningsbasert utdanning og for forskning og utviklingsarbeid, eller en ​spennende karriere innen biologi-/akvakulturrelaterte næringer i No​rge og i utlandet. 

Beskrivelse av studiet

Ph.d. i akvatisk biovitenskap omfatter studiene av oppbygging, funksjon og adferd hos levende organismer i akvatiske økosystemer, med hovedvekt på marine økosystemer.​Som stipendiat følger du et løp der du styrer og utvikler ditt eget forskningsprosjekt som leder frem mot en doktorgrad i akvatisk biovitenskap. Med en ph.d. i akvatisk biovitenskap fra Fakultet for biovitenskap og akvakultur blir du kvalifisert for stillinger innen høyere forskningsbasert utdanning og for forskning og utviklingsarbeid, eller en ​spennende karriere innen biologi-/akvakulturrelaterte næringer i No​rge og i utlandet. 

Oppbygging/emner

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. Endringer kan forekomme.

Opptakskrav

For å bli opptatt på studiet må søkeren ha en mastergrad tilsvarende 120 studiepoeng (ECTS) innenfor akvakultur, marin økologi eller andre relaterte felt innenfor biologi. Mastergrader bygget opp etter andre systemer kvalifiserer også etter individuell vurdering av Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Potensielle kandidater med mastergrad fra andre fagområder kan vurderes. Det kreves normalt et karaktersnitt på C eller bedre.Søknader om opptak vurderes av forskningsutvalget ved FBA, og godkjennes av dekanen.

Å ha tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne innvilge opptak. Finansieringen må dekke hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering fra hjemlandet. Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke som tilsvarende finansiering for opptak til den organiserte forskerutdanningen ved FBA. Ved utlysning av stipendiatmidler til et bestemt doktorgradsstudie kan du finne ledig stilling her: http://www.nord.no/no/om-oss/ledige-stillinger/

Krav til opptak til ph.d.-studiet er beskrevet nærmere i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med utfyllende retningslinjer for ph.d i akvatisk biovitenskap ved FBA, Nord universitet.

Jobbmuligheter

Ph.d. i akvatisk biovitenskap kvalifiserer studenter for stillinger innen høyere forskningsbasert utdanning og for forskning og utviklingsarbeid. Kandidatene er også velkvalifiserte for stillinger i innen biologi- eller akvakulturrelaterte næringer i Norge og i utlandet. Ikke-statlige organisasjoner (NGOs) med interesse for marine miljøspørsmål er også være en attraktiv arbeidsgiver.

Videre utdanning

​PhD er endelig grad og den høyeste form for akademisk utdannelse som tilbys.

Utenlandsopphold

Fakultetet ønsker generelt at kandidatene deltar i mobilitetsprogram. Basert på forskningsprosjektet som kandidaten arbeider på kan det være aktuelt med både feltarbeid / forskningsopphold / opphold på nasjonale og internasjonale institusjoner.

Søknadsfrist og opptak

Studiepoeng 180
Type studium Doktorgrad
Studieform Heltid
Språk
Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon