Fagbøker i bokhylle

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d utdanningen er et 3-års heltidsstudium (180 ECTS) som inkluderer en opplæringsdel (30 ECTS), samt et selvstendig veiledet forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå.

Endelig plan for hver enkelt kandidats ph.d.-studium utformes i samråd mellom kandidat, veileder(e) og kandidatens fakultet.

Ph.d. i studier av profesjonspraksis er en tverrfaglig og tverrfakultær doktorgrad som forvaltes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU).

Doktorgradsprogrammets fag- og forskningsfelt er profesjonspraksis, med praktisk kunnskap som kjerneområde. Doktorgradsprogrammets vitenskapelige fokus omfatter yrkespraksis og handlingsbasert kunnskap, samt premisser for forskning på kunnskapsutvikling i yrkesutøvelsen. Studiet har en særlig oppmerksomhet rettet mot profesjonsutdanningene ved Nord universitet, uansett fag eller nivå, men retter seg også mot alle typer yrkesfelt og profesjoner.

 

 

 

Beskrivelse av studiet

Ph.d utdanningen er et 3-års heltidsstudium (180 ECTS) som inkluderer en opplæringsdel (30 ECTS), samt et selvstendig veiledet forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå.

Endelig plan for hver enkelt kandidats ph.d.-studium utformes i samråd mellom kandidat, veileder(e) og kandidatens fakultet.

Ph.d. i studier av profesjonspraksis er en tverrfaglig og tverrfakultær doktorgrad som forvaltes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU).

Doktorgradsprogrammets fag- og forskningsfelt er profesjonspraksis, med praktisk kunnskap som kjerneområde. Doktorgradsprogrammets vitenskapelige fokus omfatter yrkespraksis og handlingsbasert kunnskap, samt premisser for forskning på kunnskapsutvikling i yrkesutøvelsen. Studiet har en særlig oppmerksomhet rettet mot profesjonsutdanningene ved Nord universitet, uansett fag eller nivå, men retter seg også mot alle typer yrkesfelt og profesjoner.

 

 

 

Opptakskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. For opptak til Ph.d. i studier av profesjonspraksis kreves normalt en gjennomsnittskarakter på B eller bedre fra de siste to årene av mastergradsstudiet (tilsvarende 120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Se utfyllende beskrivelse i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet §5-1 og Ph.d. i studier av profesjonspraksis, utfyllende bestemmelser til denne.

Nord universitet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Jobbmuligheter

Målet for studiet er å kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og tenkning. Studenten skal etter gjennomført studium ha faglig dybde og bredde innen det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis og være i stand til å sette faget inn i en større ramme. Dette innebærer bl.a. at studenten skal ha kjennskap til, og kunne anvende, aktuelle metoder i faget.

 

 

Videre utdanning

Ph.d. er sluttgraden.

Utenlandsopphold

Det er krav om tiltak som bidrar til internasjonalisering i løpet av studietiden. Det er ønskelig at den enkelte ph.d.-stipendiaten gjennomfører studieopphold på minimum 3 måneder ved en utenlandsk vitenskapsinstitusjon hvor det er et relevant fagmiljø, og at dette oppholdet inngår i framdriftsplanen ved søknad om opptak til studiet. Ph.d.-stipendiater som av en eller annen grunn ikke har anledning til å tilbringe et semester i utlandet, kan oppfylle krav om internasjonalisering ved å planlegge for deltakelse i internasjonale ph.d.-kurs eller forskerskole, og/eller holde presentasjoner på internasjonale vitenskapelige konferanser med fagfellevurdering. Hovedveileder har et særlig ansvar for å introdusere kandidaten for relevante internasjonale fagmiljø.

Opptak, reglement og retningslinjer

For opptak på doktorgradsutdanningen kreves en mastergrad eller kvalifikasjoner som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes også at søkeren har et tilfredsstillende karaktersnitt, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen.


Retningslinjer for opptak

Retningslinjer for vurdering av opptak


Retningslinjer prosjektbeskrivelse

Retningslinjer for kappe.pdf

Retningslinjer for prosjektbeskrivelse.pdf


Ph.d.-håndbok Nord universitet

Ph.d_håndbok


Forskrift 


Utfyllende regler/retningslinjer

Utfyllende retningslinjer knyttet til studieplan av 2018

 Utfyllende regler knyttet til studieplan av 2016

Utfyllende regler knyttet til studieplan for 2015 og tidligere

Prosedyre dersom det oppstår behov for å skifte veileder.pdf

Søknadsskjemaer

Skjema for søkere med dokumentert finansiering:
Søknad opptak ph.d (norsk)
Application form PhD (english)

Se siste side i skjema angående veiledning for utfylling og krav til vedlegg.

Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:
Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

Skjema for søknad om bedømmelse:

Ph.d.-kurs

HØST 2021

PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis (5 stp).

13. – 16. september 2021.
Emneansvarlig professor Ja​mes McGuirk.
Mer informasjon kommer.


VÅR 2021

Metodologi og forskningsdesign (7,5 studiepoeng).

Gjennomføring: 28. – 30. april 2021 og 19. – 21. mai 2021.
Mer informasjon kommer.​
​​Her kan du melde deg på kurset. Søknadsfristen er 26. mars.​​

PR402H​​ Ph.d. kurs i kvalitative metoder (5stp)

Uke 7 2021 (15. – 19. februar).
Emneansvarlig førsteamanuensis Anne Kasén. 
Påmelding innen 18. januar 2021 til geir.o.fjeldavli@nord.no ​


HØST 2020

PRO9011 Mixed Methods (5 stp) 

​Online samlinger 3. september, 23. september, 7. oktober og 4. november, hver gang kl. 9-12.
Emneansvarlig professor Heidi K. Harju-Luukkainen.
Påmelding innen 3. august 2020 til geir.o.fjeldavli@nord.no
PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis (5 stp) 

7.-9. september 2020
Emneansvarlig professor James McGuirk. 
Påmelding innen 7. august 2020 til geir.o.fjeldavli@nord.no

PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring (10stp) 

7.-9. september og 5.-6. oktober 2020. Med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.
Emneansvarlig professor James McGuirk.
Påmelding innen 7. august 2020 til geir.o.fjeldavli@nord.no 
PRO9012 How to Write and Publish Academic Papers (2,5 stp)

Online samlinger 27. oktober, 10. november, 17. november og 24. november.
Emneansvarlig professor: Heidi K. Harju-Luukkainen.

​PRO9010 Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 stp)

Uke 50 2020 (7.-10. desember).
Emneansvarlig professor James McGuirk. Påmelding innen 10. november 2020 til geir.o.fjeldavli@nord.no​​
Emnebeskrivelse PRO9010​​

PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp)

Tre samlinger: Uke 50 2020 (7.-10. desember), uke 4 2021 og uke 8 2021.
Emneansvarlig professor James McGuirk. Påmelding innen 10. november 2020 til geir.o.fjeldavli@nord.no  ​
VÅR 2020

​PRO9012 How to Write and Publish Academic Papers (2,5 stp)

Oppstart: 28. januar 2020 (Levanger) eller 7. februar 2020 (Bodø) 
Emneansvarlig professor Heidi K. Harju-Luukkainen.
Emnebeskrivelse PRO9012


PR415H Metodologi og forskningsdesign (5 stp)
20.-23. januar 2020.
Emneansvarlig professor Steen Wackerhausen. 
Emnebeskrivelse PR415H Metodologi og forskningsdesign

PR402H Kvalitative metoder (5 stp.).
10.-13. februar 2020.
Emneansvarlig førsteamanuensis Anne Kasén.
Emnebeskrivelse PR402H Kvalitative metoder

PRO9008 Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn, del 1 (5 stp) 
9.-11. mars 2020. 
Emneansvarlig professor Steen Wackerhausen. 
Emnebeskrivelse PRO9008


PRO9011 Mixed Methods (5 stp) 

23.-24. mars 2020.
Emneansvarlig professor Heidi K. Harju-Luukkainen.
Emnebeskrivelse PRO9011


PRO9009 Profesjonsidentitet, organisasjon og samfunn, del 2 (5+5 stp)
9.-11.mars 2020.
 KURSET UTSETTES.
Emneansvarlig professor Steen Wackerhausen.
Emnebeskrivelse PRO9009


Tidligere avholdte kurs

PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis (5 stp) 
26.-28. august 2019. 
Emneansvarlig professor James McGuirk.  
Emnebeskrivelse PRO9002.pdf
Undervisningsplan PRO9002.pdf
Litteraturliste PR9002.pdf

PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaringdel 1 (5 stp) 
26.-28. august 2019. 
Emneansvarlig professor James McGuirk
Emnebeskrivelse PRO9003.pdf
Undervisningsplan PRO9003.pdf
Litteraturliste PRO9003.pdf

PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring, del 2 (5+5 stp). 
23.-24. september 2019. 
Emneansvarlig professor James McGuirk
Emnebeskrivelse PRO9003.pdf

PRO9010 Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 stp) 
18.-21. november 2019. 
Emneansvarlig professor Johan Arnt Myrstad. 
Emnebeskrivelse PRO9010 Vitenskapsteori og forskningsetikk

PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp) 
18.-21. november 2019 og 9.-11. desember 2019. 
Emneansvarlig professor Johan Arnt Myrstad. 
Emnebeskrivelse PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk


PR415H Metodologi og forskningsdesign, 5 stp.
21.-24. januar 2019
Emne- og undervisningsplan - Metodologi og-forskningsdesign

PR402H Kvalitative metoder
, 5 stp 
18.-21. februar 2019
Kvalitative metoder HØST 2018

PRO9002 Praktisk kunnskap og profesjonspraksis  (5 stp.) og  
PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring (10 stp.) (del 1):

PRO9003 Praktisk kunnskap, profesjonspraksis og egen erfaring  10 stp. (del 2).

PRO9005 Vitenskapsteori og forskningsetikk 5 stp.:
PRO9005 Vitenskapsteori og forskningsetikk 2018 5 stp

PRO9006 Vitenskapsteori og forskningsetikk 10 stp.:
Vitenskapsteori og forskningsetikk 2018OVERSIKT OVER PH.D.-KURS INNEN SAMFUNNSVITENSKAP VED ANDRE UNIVERSITET: 


Yrkesmuligheter

Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på yrkespraksis på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om profesjonell yrkesutøvelse.

Forskerskoler 

Forskerskoler kommer i tillegg til tilbudene i institusjonenes ph.d.-programmer, og skal sikre at kandidatene tilbys en møteplass av høy kvalitet og av stor verdi for yrkesutøvelsen innenfor de aktuelle sektorene.

Flere av våre stipendiater er tatt opp ved en av følgende forskerskoler:

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Skolen er etablert som et resultat av samarbeid mellom Nord universitet, universitetene i Agder og Stavanger og Universitetet i Sørst-Norge, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.

MUNI-HEALTH-CARE er tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d-utdanninger ved universiteter og høyskoler.

NAFOL (Nasjonal forskerskole for lærerutdanning) har som hovedmål å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner.

Doktorgradsavhandlinger

Avhandlinger i studier av profesjonspraksis.
PublisertForfatter-Tittel
​Nr. 36 - 2020
Marina Prilutskaya
Use of Students’ Linguistic Resources in Teaching English as an Additional Language in Norway: An Empirical Study​​
Nr. 35 - 2020
Rita Solbakken 
Omsorg for pasienten- kjernen i sykepleieledelse. En hermeneutisk studie fra sykepleielederes perspektiv i kommunehelsetjenesten
Nr. 34 – 2020
Andreas Ribe-Nyhus
Indre og ytre soning​
​Nr. 33 - 2020
​Bente I. Borthne Hvidsten
Begrepet konsentrasjonsvansker og dets sensus communis. Siste års lærerstudenters, erfarne læreres og rådgiveres oppfatninger av og erfaringer med det operative begrepet konsentrasjonsvansker​
Nr. 32 - 2019
Lisbeth Drejer Dybro
Fornemmelser, fortællinger, faglighed – om at fortælle skærpet dømmekraft frem. Et studie af sygeplejerskers fortællinger om egen praksis
Nr 31 - 2019​
​Marit Synnøve Krogtoft
Praktiske arbeidsformer i norsk på ungdomstrinnet. En studie med utgangspunkt i ungdomstrinnsmeldinga.
Nr 30 - 2019
​Katji Lindberg
Bara som skapande. Om konstpraktik som meningsskapande och reflexiv process, belyst genom konstlärarens yrkeskunnande.
Nr. 29 - 2019
Oddbjørg Edvardsen
​Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet. En fenomenologisk undersøkelse av politipatruljens praksis.
Nr. 28 - 2019
Maria Strandås
Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis. En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management.
Nr. 27 - 2019
Inger-Lise Magnussen
Nærhetsrommet – en sansehage‐pasient‐pleier relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem

Nr. 26 - 2018
Regine Vesterlid Strøm
Det usikre sangerlivet. En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis

Nr. 25 - 2018
Wenche Wannebo
Om ungdom og psykisk helse. Ung på hybel, sårbarhet og helsefremming

Nr. 24 - 2018
Jonny Mækelæ
«Den kvasse eggen»: En kvalitativ undersøkelse av relasjoner og samarbeid mellom ansatte og beboere i et bofellesskap

Nr. 23 - 2018
May Line Rotvik Tverbakk
Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Nr. 22 - 2018
Thomas Dillern
Natural Science: a human practice – Expanding the horizon of established practice

Nr. 21 - 2018
Natallia B. Hanssen
Special educational
needs practices in Norwegian and Belarusian preschools
Nr. 20-201  Cathrine Fredriksen Moe 
Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie fra spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser.
​Nr. 19-2017        
​Solrun G. Holm
Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress: En dokumentanalyse av enkeltvedtak og ukeprogram.
Nr. 18-2017
Ann Karin Orset
Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning.
Nr. 17-2017Kjersti Sunde Mæhre
"Vi må ha hjelp!" Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen
Nr. 16-2016Ove Pedersen
"Konseptualisering av entreprenørskap i pedagogiske kontekster"
Nr. 15-2016Dag Ofstad
"Den entreprenørielle dannelsesreisen". En kvalitativ studie av læringsprosesser.
Nr. 14-2015Jorunn Hov
"De får han aldri". Om erfaringane til pårørande og pleiepersonalet og det som står på spel i møtet mellom heimverda og sjukeheimsverda.
Nr. 13-2015 Niklas Hald
Skådespelaren i barnteatern. Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga.
Nr. 12-2014 Anne Marit Valle
Lærerens intuitive handlingskompetanse
Nr. 11-2014 Anette Jahnke
Insegel till dialog. Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker.
Nr. 10-2014 Jostein Greibrokk
I storm og i stille. En diskusjon av norsklæreres litteraturundervisning.
Nr. 9-2014

Ingjerd G. Kymre 
Å iverksette hud-mot-hud omsorg for premature nyfødte barn og deres foreldre – En undersøkelse av praksisens mening og vilkår fra sykepleieres perspektiv.

Nr. 8-2013 Inger J. Danielsen
Handlingsrommets evidens: om praktisk kunnskap i nyfødteintensivsykepleien
Nr. 7-2012 Rita Jakobsen
Nærvær når identitet er truet - En studie av god omsorg til personer i særlig sårbare situasjoner.
Nr. 6-2012 Maria Johansson
Skådespelarens praktiska kunskap .
Nr. 5-2012 Catrine Torbjørnsen Halås
Ungdom i svevet - Å oppdage muligheter med utsatte unge.
Nr. 4-2011 Nils Friberg
Det ovägbaras tyngd - Vattenfall og ingenjörens roll .
Nr. 3-2011 Grete Salicath Halvorsen
Relasjoner mellom hjelper og hjelpesøkende - En studie i forståelsens og anerkjennelsens betingelser og utviklingsmuligheter.
Nr. 2-2011         Linda Hoel
Å gjenopprette orden - En studie av politibetjentens praktiske kunnskap - i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv .
Nr. 1-2010          Johanne Alteren
Følelse er fornuft. Sykepleierutdanningen mellom gjerninger og tekst .

Doktorgradsutvalget


Doktorgradsutvalget fungerer som studiets programråd og er et rådgivende organ som koordinerer forvaltningen av ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis. Utvalget har en viktig rolle i kvalitetssikring og utvikling av programmet, samt i behandling av saker om opptak, utdanningsplaner, veilederoppnevning og lignende for den enkelte ph.d.-kandidat.

Utvalget er satt sammen slik:

 • Prodekan for forskning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) (leder)
 • Prodekan for forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) (nestleder og leders stedfortreder)
 • Minst to professorkompetente forskere ved FSH
 • Minst to professorkompetente forskere ved FLU
 • Studieprogramansvarlig for ph.d. i studier av profesjonspraksis 
 • En representant for stipendiatene fra FSH
 • En representant for stipendiatene fra FLU
I tillegg møter doktorgradsutvalgets sekretær, som også er administrativ koordinator for studieprogrammet. 

For tiden har utvalget følgende medlemmer:

 • ​Lars Kirkhusmo Pharo (leder)
 • Kari Ingstad (nestleder)
 • Berit Støre Brinchmann (professor FSH)
 • Lisbeth Uhrenfeldt (professor FSH)
 • Jessica Marianne Aspfors (professor FLU)
 • Pål A. Lagestad (professor FLU)
 • Anne Marit Valle (studieprogramansvarlig)
 • Bodil Aarmo Brenne (stipendiat FSH)
 • Ørjan Breivik Kines (stipendiat FLU)
​Utvalgets sekretær er Geir Fjeldavli.

Møteplan:

Våren 2021 møtes utvalget etter følgende plan:

 • ​​18. januar (frist for å levere saker til behandling: 8. januar)
 • 18.februar (frist for å levere saker: 8. februar)
 • 18. mars (frist for å levere saker: 8. mars)
 • 20. april (frist for å levere saker: 9. april)
 • 26. mai (frist for å levere saker: 14. mai)
 • 17. juni (frist for å levere saker: 7. juni)
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon