Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.-13. trinn, deltid, nett- og samlingsbasert

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student på Praktisk-pedagogisk utdanning  for yrkesfag trinn 8-13.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer.  Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). 


Oppstart for første studieår på Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er 19. august kl 12.00 – 15.00. Dette er et webinar som gjennomføres på Zoom: 

https://nord.zoom.us/j/64410567131?pwd=K2dUeDdKendHSHJEbGNCVEFxY1ZnQT09 

Passcode: 345303​

Oppstart for andre studieår Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er 24. august kl 12.00 – 15.00. Dette er et webinar som gjennomføres på Zoom. Lenker til webinaret blir lagt ut på Canvas.

Startsamlinger på campus gjennomføres slik:

Uke 35: PPUy1 i Bodø
Uke 36: PPUy1 i Levanger
Uke 37: PPUy2 i Bodø
Uke 38: PPUy2 i Levanger

Alle samlinger starter mandag kl 12.00 og avsluttes fredag kl 12.00. Både webinar og samlinger er obligatorisk.

Detaljert info om samlinger, undervisningsdager og praksis for hele studieåret ligger under «Samlinger». 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Alle samlinger starter mandag kl 12.00 og avsluttes fredag kl 12.00. Både webinar og samlinger er obligatorisk.

Detaljert info om samlinger, undervisningsdager og praksis for hele studieåret ligger under «Samlinger». ​

Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 
>> Timeplan

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, kan du søke opp din individuelle timeplan i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr:

  • PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner 
  • Webkamera
Tilrettelegging
Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen dersom du har behov for det. 

Ofte stilte spørsmål om studiestart


Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Nord universitet tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

Bygg - og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Helse- og oppvekstfag

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv

Teknologi- og industrifag

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Håndverk, design og produktutvikling

 

OPPTAK:

Fullført treårig yrkesrettet universitets- eller høgskoleutdanning.

og minimum to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning(100%).

eller

fag-/svennebrev / sertifikat (maritime utdanninger) eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå

og generell studiekompetanse

og to års relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole (120 studiepoeng).

og minimum fire års relevant yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning (læretid kan ikke inngå i praksis)

 

Hvis du ikke er kvalifisert for PPU for yrkesfag, kan du sjekke ut vår Bachelor yrkesfaglærer:

https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

 

 

 

Rangeringsregler:

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa

Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet

Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.

 

Manglende generell studiekompetanse kan i noen tilfeller realkompetansevurderes. Les mer om realkompetansevurdering her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse/Sider/default.aspx

 Ved stor søkning til ei av yrkesfagretningene, forbeholder vi oss retten til å kvotere.

 Alle som blir tatt opp til studier, hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert.

Vi viser til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Krav til dokumentasjon:

Du må dokumentere opptakskravet du søker på bakgrunn av. Dersom du har utdanning fra utlandet eller private institusjoner som f.eks. BI, må vitnemål lastes opp. Dersom du søker på bakgrunn av fagbrev/treårig yrkesutdanning må du laste opp dokumentasjon på fagbrev/videregående skole (dersom det ikke allerede ligger elektronisk hos oss).

Dokumentasjon på yrkespraksis skal være i form av signert attest fra arbeidsgiver, og må inneholde startdato, sluttdato, samt stillingsprosent/antall timer jobbet. Vi godkjenner IKKE arbeidsavtaler, lønnsslipper eller CV som dokumentasjon på yrkespraksis. Dersom du har eget foretak kan dette dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregisteret.

Jobbmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde.

Videre utdanning

Utdanninga kan kvalifisere til ulike masterstudier og videre studier, for eks. PhD

Utenlandsopphold

Det er muligheter for praksis ved norske skoler i utlandet.

Samlinger

Det vil bli gjennomført et digitalt oppstarts webinar for nytt studieår til følgende tider;

1 studieår: Studenter i Bodø og Levanger, torsdag 19.08.21 kl.12

2 studieår: Studenter i Bodø og Levanger, tirsdag 24.08.21 kl.12

 

Samlinger studieåret 2021/2022

1.studieår: Studenter i Bodø har samling uke 35, og 2 ved campus Bodø. Studenter i Levanger har samling uke 36 og 3 ved campus Levanger.

2.studieår: Studenter i Bodø har samling uke 37, og 4 ved campus Bodø. Studenter i Levanger har samling uke 38 og 5 ved campus Levanger.

 

Profesjonsfaglig praksis 1.studieår videregående skole: uke 47 – 48, og 4 - 7

Profesjonsfaglig praksis 2.studieår ungdomsskole: uke 45 - 46

Profesjonsfaglig praksis 2.studieår videregående skole: uke 8 – 12 (1 uke utgår i forbindelse med vinterferie i de ulike fylkene)

 

Studentene må sette av tid til arbeid i, grupper, webinarer, veiledning osv. til følgende tider;

1 studieår: Studenter i Bodø - hver torsdag i partallsuker kl.12.00-15.00. Studenter i Levanger - hver torsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

2 studieår: Studenter i Bodø - hver tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00. Studenter i Levanger - hver tirsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

Praksis

Praksis PPU1: Uke 47, 48, 4, 5, 6 og 7 i videregående skole

Praksis PPU2: Uke 45 og 46 i ungdomsskole
Uke 8 til 12 (unntatt vinterferieuke) i videregående skole

PPU-studiets praksissider på nord.no: Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
Studiepoeng 60
Type studium  
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon