Paramedisin, deltid

Bachelorgrad i Bodø, samlingsbasert studium.


Som paramedic er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Dette krever høy evne til å ta beslutninger og til å handle. Du skal gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare, ofte under krevende arbeidsforhold.

Les om fysisk opptaksprøve under Opptakskrav.

Beskrivelse av studiet


Som paramedic er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Dette krever høy evne til å ta beslutninger og til å handle. Du skal gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare, ofte under krevende arbeidsforhold.

Les om fysisk opptaksprøve under Opptakskrav.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist 1 mars.

Poenggrense:

  • 2017 (Bodø): 46,8 poeng for ordinær kvote og 39,0 poeng for kvoten for førstegangsvitnemål (lokalt opptak, tallene finnes ikke på Samordna opptak).
  • 2018 (Namsos): 50,0 poeng for ordinær kvote og 34,4 poeng for kvoten for førstegangsvitnemål.

Spesielle opptakskrav:

Førerkort klasse B (senest 1. mars i opptaksåret)

Bestått fysisk opptaksprøve, les mer om denne på denne lenken.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.

Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.

Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret. Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

Arbeidsgivere vil forutsette at at den ferdig utdannede paramedic ved tilsetting oppfyller Helsekrav for utrykningskjøring, kode 160 (tilsvarende for klasse D).

Videre utdanning

Bachelor i paramedisin kvalifiserer for opptak til en rekke studier ved ulike universitet og høyskoler. Spesielt relevante masterstudier er master i beredskap og kriseledelse ved Nord universitet, Master in Pre-Hospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger, master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og MSc Paramedics ved University of Hertfordshire.

Utenlandsopphold

Aktuelle emner for utveksling av studenter nasjonalt, er «valgfritt emne», der de utdanningsinstitusjonene har ulik profil. Nord universitet har vektlagt «bruk av telemedisin i fjernvurdering av pasienter i prehospital tjeneste».

Nord universitet har en rekke avtaler med utenlandske institusjoner om studentutveksling. Sykepleie og helsefag deltar i internasjonalt samarbeid hvor en gjennom økonomisk støtte vil fremme utveksling av studenter og lærere mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden og Europa og USA stimulere til samarbeid over landegrensene. Det vil anbefales utveksling i semester 8 etter søknad. Det vises for øvrig til kriterier for studentutveksling og informasjon om utenlandsopphold ved Nord universitet.

Samlinger

5-8 samlinger pr. studieår. 

Aktivitetsoversikt for kull 2019, studieår 2019/20: 
Teori: Samlinger uke 33, 34, 35, 42, 50, 3, 7, 10 og 11. 
Praksis: To puljer - Uke 12-17 og 18-23. Hver enkelt student havner i en av disse puljer og har en praksisperiode på 6 uker.

Eksamen kommer i tillegg.

Samlingene er primært mandag til fredag. Alle samlinger er i Bodø.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Velkommen til studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student ved bachelorutdanningen i paramedisin ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Studiestart
Program for Studiestart Bodø - 2019

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.


Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner».

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus.

Studiestart og registrering
I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Program


Tirsdag 13. august
Kl. 10.00 - 10.45: «Meet and greet» for førsteårsstudenten ved sykepleier- og paramedisinutdanningene. Oppmøte inngang C.

Kl. 11.00 - 12.30: Åpning av studieåret 2019, Nord universitet campus Bodø
Kl. 13.00 - 14.30: Offisiell åpning av Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap, A2 Stein Rokkan
Kl. 15.00 – 16.00 Velkomsthilsen fra studentforeningen ProStud med informasjon om
fadderordning.

Onsdag 14. august
Kl. 12.00 – 13.00 Åpning for paramedic. Velkommen med Pizza, stående buffet. Sted: arealet utenfor Auditorium A11
Kl. 13.00 – 14.30 Informasjon om studiet
Kl. 15.00 -> Sosialisering. Avslutning ca kl 20.

Torsdag 15. august

Kl. 08.00 - 10.00 Frokost for alle studenter.
Kl. 10.00 - 11.00 Møte med høstens lærere.
Kl. 11.15 - 12.30 Tekniske løsninger og IKT.
Kl. 12.30 - 13.30 Lunsj
Kl. 13.30 - 15.30 Besøk på Beredskapsledelseslab og forskningslab for akuttmedisin.

Fredag 16. august

Kl. 09.00 - 10.30 Bibliotek, oppmøte v/skranken
Kl. 10.45 - 15:45 Førstehjelpskurs, Rom 1426

Med forbehold om endringer.

Studentliv

Hold deg oppdatert via appen «Infoskjermen GO»
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via din mobil. Last ned til iPhone / Android. Bruk følgende delingskode: Nord

Studentliv

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.

Velkomsten
Velkomsten skal sørge for at du som ny student får en best mulig start ved Nord universitet, og i Bodø by. Velkomsten tar imot alle nye studenter og hjelper dem i gang med etableringsprosessen.

Fadderprogram
Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon