Kompetanse for kvalitet: Programmering for 5.-10. trinn

Ny søknadsfrist: 15. juni

Studiet gir bakgrunn for å undervise programmering, koding og modellering i skolen, enten i valgfaget programmering eller som en del av fagene. Tilbudet er ment å være på et begynnernivå for lærere uten tidligere kjennskap til programmering. Studiets målgruppe er lærere som underviser for 5.-10. trinn.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Beskrivelse av studiet

Ny søknadsfrist: 15. juni

Studiet gir bakgrunn for å undervise programmering, koding og modellering i skolen, enten i valgfaget programmering eller som en del av fagene. Tilbudet er ment å være på et begynnernivå for lærere uten tidligere kjennskap til programmering. Studiets målgruppe er lærere som underviser for 5.-10. trinn.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. 

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan fortsatt søke opptak. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført.
Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i

en skole.

Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen.
Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Jobbmuligheter

 30 til 50 ord om jobbmuligheter etter endt studie.

Utenlandsopphold

Ikke relevant for dette studiet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. juni
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Nettbasert

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. juni

Mer informasjon