Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid

Ønsker du å utvide din kunnskap om hvordan man best ivaretar mennesker med psykiske helseplager? Denne utdanningen gir deg nyttige verktøy i arbeidet med å få i gang bedringsprosesser hos mennesker med psykiske utfordringer. Studiet har fokus på samfunnsstrukturers betydning for psykisk helse og hvordan psykiske helseutfordringer oppleves. Gjennom samlinger, praksis og arbeid med oppgaver opplever du faglig og personlig utvikling, økt etisk kompetanse og bedre innsikt i og kunnskap om forskning.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å utvide din kunnskap om hvordan man best ivaretar mennesker med psykiske helseplager? Denne utdanningen gir deg nyttige verktøy i arbeidet med å få i gang bedringsprosesser hos mennesker med psykiske utfordringer. Studiet har fokus på samfunnsstrukturers betydning for psykisk helse og hvordan psykiske helseutfordringer oppleves. Gjennom samlinger, praksis og arbeid med oppgaver opplever du faglig og personlig utvikling, økt etisk kompetanse og bedre innsikt i og kunnskap om forskning.

Oppbygging/emner

Opptakskrav

Bachelorgrad i ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie eller tilsvarende bachelorgrad innen helse- og sosialfag.

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning. Kravet må være oppnådd før studiestart. Søknad til dette studiet går via lokal SøknadsWeb, og søknadsfristen er 15. april.

Det kreves godkjent utvidet politiattest.

Videre utdanning

Fullført mastergradsutdanning vil kunne gi adgang til videre PhD-studium.

Utenlandsopphold

NORD Universitet har samarbeidsavtaler med universiteter og høgskoler om studentutveksling og FoU-virksomhet innen Norden, Europa, Amerika og Australia.

 

Universitet deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer som Nordplus og Socrates/Erasmus, hvor studentene gis stipend under perioden med delutdanning i utlandet.

 

Utveksling kan foregå i ulike emner, og godkjenning vurderes etter søknad.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høst 2019
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høst 2019

Mer informasjon