Regnskap

Bachelorgrad i Bodø og Steinkjer

Dette er en økonomisk administrativ utdanning som er spesielt utviklet for regnskapsførerbransjen, da det tilfredsstiller teorikravet til å bli autorisert regnskapsfører. Studiet gir også generell kompetanse innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. I tillegg gir det muligheter for videre utdanning på mastergradsnivå.

Beskrivelse av studiet

Dette er en økonomisk administrativ utdanning som er spesielt utviklet for regnskapsførerbransjen, da det tilfredsstiller teorikravet til å bli autorisert regnskapsfører. Studiet gir også generell kompetanse innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. I tillegg gir det muligheter for videre utdanning på mastergradsnivå.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

  • Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Jobbmuligheter

De fleste uteksaminerte kandidatene jobber som regnskapsførere. Studiet oppfyller teorikravet for å bli autorisert regnskapsfører, og etter to års fulltidsjobb etter endt studie kan man søke om autorisasjon. Studiet gir også bred bedriftsøkonomisk kompetanse, som gjør at man kan jobbe i varierte stillinger innenfor offentlig forvaltning eller næringsliv.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier ved HHN og andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Utenlandsopphold

Nord Universitet arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved høgskole eller universitet i utlandet. For bachelorstudiet i regnskap legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. For fagområdet regnskap må man særskilt påse at de emner som gjennomføres i utlandet er kompatible med formelle krav som stilles i Norge. Kontakt studieveileder for nærmere informasjon.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2019

Mer informasjon