Rytmisk korledelse og joik

Kortere studium i Levanger

Studiet tilbyr fordypning i enten Rytmisk korledelse eller Joik. Studiet henvender seg til korledere, lærere i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, musikere og andre interesserte. Undervisningen er lagt til 5 samlinger á 3 eller 4 dager pluss noe individuell veiledning. I samlingsukene vil 1 eller 2 av dagene være felles for begge fordypninger, mens de to siste dagene er satt av til fordypning.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet krever at du har en grunnleggende musikkutdanning.

Beskrivelse av studiet

Studiet tilbyr fordypning i enten Rytmisk korledelse eller Joik. Studiet henvender seg til korledere, lærere i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, musikere og andre interesserte. Undervisningen er lagt til 5 samlinger á 3 eller 4 dager pluss noe individuell veiledning. I samlingsukene vil 1 eller 2 av dagene være felles for begge fordypninger, mens de to siste dagene er satt av til fordypning.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet krever at du har en grunnleggende musikkutdanning.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende

fag eller musikkvitenskap og lærerutdanning med minst 60 stp. musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det er i tillegg krav om bestått opptaksprøve til fordypningen Rytmisk korledelse.

Læringsutbytte

KUNNSKAP 

Etter endt studium skal studenten:  

 • Ha inngående kunnskap om ledelse av ensembler med fokus på rytmikk og sjangeroverskridende musikk.
 • Ha god kunnskap og evne til å reflektere over bruk av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger. 
 • Ha kunnskap om stemmen som instrument og hvordan tilpasse stemmen til aktuell sjanger 

   

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten: 

   
 • Kunne lede et ensemble innenfor sitt fordypningsområde.  
 • Kunne bearbeide musikk basert på stoffet man har jobbet med i fordypningsområdet til eget ensemble. 
 • kunne analysere, og fremføre et utvalg tradisjonsmusikk i eget ensemble 
 • kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i et vokalensemble 

   

  GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med eget ensemble. 
 • kunne reflektere over ensemblelederens rolle ut over det å drive musikalsk ledelse.
 • kunne formidle kunnskap om et utvalg tradisjonsmusikk og samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lule-samiske område
   

   

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Rytmisk korledelse: 

KUNNSKAP 

Studenten skal: 

ha inngående kunnskap om rytmisk korledelse 

 • ha inngående kunnskap om rytmiske sjangre 
 • ha inngående kunnskap om hvordan lede kor og vokalgrupper 
 • ha god forståelse av rollen som korsanger 
 • ha god forståelse av rollen som leder også i en samfunnsmessig kontekst 

 

FERDIGHETER 

Studenten skal: 

 • kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i korledelse 
 • kunne anvende piano, stemme og kropp som hjelpemiddel ved innstudering 
 • kunne praktisere og formidle god sangteknikk og tilpasse denne til sjanger 
 • kunne arrangere repertoar til bruk i kor og vokalensembler 

  

GENERELL KOMPETANSE 

Studenten skal: 

 • kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med kor og vokalensembler 
 • kunne koordinere og anvende flere musikalske elementer som bevegelse og stemme 
 • kunne reflektere over dirigentrollen ut over det å drive musikalsk ledelse 
 • kunne vite om sang og korarbeid sin funksjon og effekt i et samfunnsperspektiv. kunne formidle forståelse for sammenhengen mellom musikk og bevegelse, basert på bevegelse, koordinasjon og sang.  

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i joik: 

  KUNNSKAP 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • ha inngående kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt 
  bruksområde  
 • ha avansert kunnskap om moderne musikk med referanser til joik  
 • ha inngående kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger 

  ha inngående kunnskap om moderne musikk med referanser til utvalgt tradisjonsmusikk  

   

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler 

    

    GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne formidle kunnskap om samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lulesamiske område 
 • kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk 

   

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Slåttemusikk: 

  KUNNSKAP 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • Ha innlært, og kunne utføre på eget instrument et utvalg på 5 slåtter 
 • ha avansert kunnskap om bearbeiding av disse i nye sammenhenger.  
 • ha inngående kunnskap om bruk av slåtter i pedagogiske sammenhenger 
 • ha en grunnleggende kunnskap om joik, og samisk kultur 
 • ha en grunnleggende kunnskap om bruk av joik og tradisjonsmusikk i vokalensemble og kor. 

    

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lage og fremføre egne slåtter, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler 

    

   GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk  Jobbmuligheter

Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med og lede kor og vokalgrupper, både på grunnlag av tradisjonelle og nye

uttrykksformer innen rytmisk musikk. Studenten skal utvikle stemmemessige ferdigheter i korsammenheng og kunne anvende

denne kompetansen både som pedagog og/eller utøver. Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med joik og

tradisjonsmusikk og kunne forstå og bruke ulike sjangerblandinger både som pedagog og/eller utøver.

Samlinger

Uke 36, 6.-8. september (sammen Med joik som utgangspunkt torsdag og fredag)

Uke 43, 25.-27. oktober

Uke 49, 6.-8. desember

Uke 2, 10.-12. januar
Uke 9, 28. februar- 2. mars

Uke 16, 17.-19. april inkludert eksamen torsdag ettermiddag/ fredag

Alle samlinger på Røstad, Campus Levanger.

I tillegg for dem med Rytmisk korledelse fordypning:

Digital undervisning / veiledning etter avtale/egen plan)

I tillegg for dem med joik fordypning:

28.-29. september (Fysisk samling på Røstad sammen med Med joik som utgangspunkt)

Onsdag 18. oktober: Nettbasert joik/arrangering

Onsdag 15. november: Nettbasert joik arrangering

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
​​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student på Rytmisk korledelse ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
Studiestart: Onsdag 23. september kl. 09.00 – 16.00 ved Campus Røstad, Levanger.
Rom: Informasjon kommer. Følg med i Canvas.

Studiet har tre samlinger i Levanger og tre samlinger ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg i Danmark.

Samlinger i Ålborg og Levanger studieåret 20-21 

Samling 1, Levanger: 
Uke 39, 23.-25. september 2020 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)
Samling 2, Levanger:
Uke 47, 18.-20. november 2020 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)

Samling 3, Levanger: 
Uke 50, 9.-11. desember 2020 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)

Samling 4, Ålborg: 
Uke 2, 14.-16. januar 2021 (start tors. kl. 12, slutt lørd. kl. 22) 

Samling 5, Levanger: 
Uke 8, 24.-26. februar 2021 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)

Samling 6, Ålborg: 
Uke 10, 11.-13. mars 2021 (start tors. kl. 12, slutt lørd. kl. 22)

Samling 7, Ålborg: Uke 18 6.-8. mai 2021 (start tors. kl. 12, slutt lørd. kl. 22) inkludert eksamen. 

NB! Tidspunkt kan endres!

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieprogramansvarlig.​

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon​

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

>> Mazemap Levanger​​​​


Buss til og fra campus
Levanger:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android. ​
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon