Rytmisk korledelse, joik og tradisjonsmusikk

Kortere studium i Levanger

Studiet tilbyr fordypning i enten Rytmisk korledelse, Joik eller Slåttemusikk.  Studiet henvender seg til korledere, lærere i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, musikere og andre interesserte.  Undervisningen er lagt til 5 samlinger á 3 eller 4 dager pluss noe individuell veiledning.  I samlingsukene vil 1 eller 2 av dagene være felles for alle tre fordypninger, mens de to siste dagene er satt av til fordypning i følgende retninger: Rytmisk korledelse, Joik eller Slåttemusikk.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet krever at du har en grunnleggende musikkutdanning.

Beskrivelse av studiet

Studiet tilbyr fordypning i enten Rytmisk korledelse, Joik eller Slåttemusikk.  Studiet henvender seg til korledere, lærere i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, musikere og andre interesserte.  Undervisningen er lagt til 5 samlinger á 3 eller 4 dager pluss noe individuell veiledning.  I samlingsukene vil 1 eller 2 av dagene være felles for alle tre fordypninger, mens de to siste dagene er satt av til fordypning i følgende retninger: Rytmisk korledelse, Joik eller Slåttemusikk.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet krever at du har en grunnleggende musikkutdanning.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende

fag eller musikkvitenskap og lærerutdanning med minst 60 stp. musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det er i tillegg krav om bestått opptaksprøve til fordypningen Rytmisk korledelse.

Jobbmuligheter

Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med og lede kor og vokalgrupper, både på grunnlag av tradisjonelle og nye

uttrykksformer innen rytmisk musikk. Studenten skal utvikle stemmemessige ferdigheter i korsammenheng og kunne anvende

denne kompetansen både som pedagog og/eller utøver. Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med joik og

tradisjonsmusikk og kunne forstå og bruke ulike sjangerblandinger både som pedagog og/eller utøver.

Samlinger

Samlingsplan kommende studieår:

Høst 2021: Uke 36: Uke 40 og Uke 45

Vår 2022: Uke 5 og Uke 12

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. september 2021
​​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student på Rytmisk korledelse ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag 
Studiestart: Onsdag 23. september kl. 09.00 – 16.00 ved Campus Røstad, Levanger.
Rom: Informasjon kommer. Følg med i Canvas.

Studiet har tre samlinger i Levanger og tre samlinger ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg i Danmark.

Samlinger i Ålborg og Levanger studieåret 20-21 

Samling 1, Levanger: 
Uke 39, 23.-25. september 2020 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)
Samling 2, Levanger:
Uke 47, 18.-20. november 2020 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)

Samling 3, Levanger: 
Uke 50, 9.-11. desember 2020 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)

Samling 4, Ålborg: 
Uke 2, 14.-16. januar 2021 (start tors. kl. 12, slutt lørd. kl. 22) 

Samling 5, Levanger: 
Uke 8, 24.-26. februar 2021 (start onsd. kl. 9, slutt fredag kl. 16)

Samling 6, Ålborg: 
Uke 10, 11.-13. mars 2021 (start tors. kl. 12, slutt lørd. kl. 22)

Samling 7, Ålborg: Uke 18 6.-8. mai 2021 (start tors. kl. 12, slutt lørd. kl. 22) inkludert eksamen. 

NB! Tidspunkt kan endres!

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieprogramansvarlig.​

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon​

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

>> Mazemap Levanger​​​​


Buss til og fra campus
Levanger:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android. ​
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. september 2021

Mer informasjon