Rytmisk korledelse

Rytmisk korledelse et studium for deg som liker å jobbe med kor og ønsker å bli en bedre dirigent og lede vokalgrupper.

Du får undervisning av Nordens fremste pedagoger på feltet og studiet gir deg grunnleggende kvalifikasjoner som kordirigent.  

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet har tre samlinger i Levanger og tre samlinger ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg i Danmark.

Beskrivelse av studiet

Rytmisk korledelse et studium for deg som liker å jobbe med kor og ønsker å bli en bedre dirigent og lede vokalgrupper.

Du får undervisning av Nordens fremste pedagoger på feltet og studiet gir deg grunnleggende kvalifikasjoner som kordirigent.  

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet har tre samlinger i Levanger og tre samlinger ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg i Danmark.

Samlinger

Campussamlinger i Ålborg og Levanger skoleåret 2019-20 

Campus (samling) 1 Ålborg: Torsdag 29. august  – lørdag 31.august 2019
Campus (samling) 2 Levanger: Onsdag 23. oktober - lørdag 26. oktober 2019
Campus (samling) 3 Ålborg: Torsdag 14. – lørdag 16. november 2019

Campus (samling) 4 Levanger: Onsdag 29. januar – lørdag 1. februar 2020
Campus (samling) 5 Ålborg: Torsdag 12. mars- lørdag 14. mars 2020
Campus (samling) 6 Levanger: Onsdag 13. mai –torsdag  14. mai til kl. 20. 

NB EKSAMEN fredag 15. mai på dagtid. Tidspunkt avhenger av antall kandidater. 

Campusene i Ålborg starter som regel torsdag kl. 10 og varer hele dagen lørdag, av og til til kl. 22.00. Campusene i Levanger starter som regel onsdag kl. 12.00 og varer til lørdag kl. 16.00. Fredag ifm. Campus 6 avholdes eksamen, denne vil være ferdig avhengig av antall studenter. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Lokalt opptak med søknadsfrist 15. april 2020.

Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det skal i tillegg bestås en opptaksprøve.

Opptaksprøve Rytmisk korledelse

 

 

For å starte på Rytmisk korledelse ved Nord universitet må du gjøre en opptaksprøve.

Opptaksprøven er organisert slik at du som søker skal kunne vise bredest mulig bilde av din musikalske bakgrunn og pedagogiske ferdigheter.

En del av utdanninga foregår via internett, hvor studenter og faglærere møtes fra forskjellige land. Vi tenker derfor at det er naturlig at opptaksprøven også kan gjennomføres via internett.

Opptaksprøven består av tre deler:

1 a) Innsendt materiale/video fra en kor/vokalgruppe-øving på 20-30 min som leveres inn digitalt

eller b) praktisk prøve med et kor ved Nord universitet.

2 a) Sang – med akkompagnement på piano eller gitar, på Skype. Innsendt digitalt

eller b) praktisk prøve med et kor ved Nord universitet

3 Samtale på Skype.

1 Kor/vokalgruppe-øving: Innsendt materiale (a) eller praktisk prøve (b) 

a) Prøven dokumenteres via et videoopptak eller en praktisk prøve ved Nord universitet.

Dersom du velger å sende inn et videoopptak: Vis at du arbeider med et vokalensemble bestående av minimum 8 sangere og minst 3-stemmig sang.

Innhold:

· Detaljarbeid (f.eks. frasering, dynamikk, klang, groove) på allerede innstudert musikk.

· Tilsendt oppgave til ny-innstudering. Oppgaven sendes ut på e-post ila uke 16.

 

Krav til videoopptaket:

Ett uredigert opptak med fast kamera med for eksempel I-pad/iPhone på stativ og god lyd. Man skal kunne se dirigenten, altså filmet fra siden i helfigur.

Kopi av materialet (noter, tekst m.v.) som brukes i prøven skal legges ved som pdf.

Prøvens/videopptakets varighet: minimum 20 minutter, maksimum 30 minutter.

Frist for innlevering: tirsdag 7.mai.

 

b) Dersom du heller vil avlegge en praktisk prøve, kan du gjøre det på Campus Røstad, Levanger tirsdag 7.mai på dagtid/ ettermiddag etter nærmere avtale. Nord universitet stiller med øvingskor denne dagen.

 

2 Sang: Innsendt materiale (a) eller praktisk prøve (b).

a) Fremfør selvvalgt sang til eget akkompagnement på klaver eller gitar. Film dette uten stopp, og send inn materialet digitalt. Frist for innlevering: tirsdag 7.mai.

b) Dersom man heller vil avlegge en praktisk prøve i sang, kan dere gjøre dette på Campus Røstad, Levanger tirsdag 7.mai på dagtid/ ettermiddag etter nærmere avtale.

 

3 Samtale på Skype 

Gjennom en samtale på Skype intervjues søkeren med utgangspunkt i det innsendte materialet. Her avklarer vi forventninger til studiet, motivasjon, mål og om studiet generelt. Varighet: ca. 20 min.

Denne samtalen gjennomføres i uke 15 og 16 etter avtale.

 

På bakgrunn av bestått prøve får tilbud om studieplass på Nord universitet.

Undervisningen er lagt tett opp til hvordan de gjennomfører sitt Diplomstudie ved Jyske musikkonservatorium. Det er mulig for de som ønsker det, etter en ny opptaksprøve ved Jyske, å fortsette andre halvdel av diplomstudiet hos dem i Aalborg.

 

Ta direkte kontakt med Grete Daling (grete.daling@nord.no og tlf. 91872688) for spørsmål.

 

Velkommen som søker til Nord universitet!

Jobbmuligheter

Studiet gir deg grunnleggende kvalifikasjoner som kordirigent.

Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med og lede kor og vokalgrupper, både på grunnlag av tradisjonelle og nye utrykksformer innen rytmisk musikk.

Studenten skal utvikle stemmemessige ferdigheter i korsammenheng og videre tilegne seg kunnskap om et allsidig repertoar innen rytmisk kormusikk.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for å søke opptak til andre del av diplomstudiet i rytmisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium i Danmark.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon