Samfunnsfag, nettbasert

Årsstudium på Levanger

Er du lærer og ønsker samfunnsfag i fagkretsen? Ønsker du samfunnsfag som en del av en bachelor- eller mastergrad? Årsenhet samfunnsfag passer for deg som ønsker forskningsbasert og oppdatert kunnskap om innhold og undervisning i samfunnsfag etter den nye læreplanen. 

Studiet består av to emner: SAM1012 som går i høstsemesteret, og SAM1013 som går i vårsemesteret. Til sammen dekker disse to emnene et bredt spekter av samfunnsfaglige tema og samfunnsfagsdidaktikk.

Beskrivelse av studiet

Er du lærer og ønsker samfunnsfag i fagkretsen? Ønsker du samfunnsfag som en del av en bachelor- eller mastergrad? Årsenhet samfunnsfag passer for deg som ønsker forskningsbasert og oppdatert kunnskap om innhold og undervisning i samfunnsfag etter den nye læreplanen. 

Studiet består av to emner: SAM1012 som går i høstsemesteret, og SAM1013 som går i vårsemesteret. Til sammen dekker disse to emnene et bredt spekter av samfunnsfaglige tema og samfunnsfagsdidaktikk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag, og fagets plass i Fagfornyelsen.
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige og samfunnsfagdidaktiske begreper, perspektiver og metoder
 • har kunnskap om oppvekst i Norge i dag, i et sosialt, økonomisk og teknologisk perspektiv
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge, Sápmi og verden
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om sentrale trekk og problemstillinger ved den politiske organiseringa i Norge, historisk og i dag
 • har kjennskap til sentrale trekk ved internasjonal politikk og internasjonale konflikter.
 • har kunnskap om sentrale trekk ved demokratiet som styreform, utfordringer for demokratiet, og samfunnsfagdidaktiske perspektiv på demokratiundervisning
 • kjenner til sentrale perspektiv på flerkulturell og antirasistisk undervisning

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • kan bruke samfunnsfaglige og samfunnsfagdidaktiske kunnskaper til å reflektere over egen undervisning og rolle som samfunnsfaglærer
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper
 • kunne arbeide med ulike kilder, på ulike arenaer og med ulike metoder for å gjøre samfunnsfagundervisningen utforskende

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn

Jobbmuligheter

Årsstudiet i samfunnsfag gir undervisningskompetanse i grunnskolen og i andre skoleslag, forutsatt at man har en fullført lærerutdanning etter gjeldende forskrift.

Videre utdanning

Årsstudiet i samfunnsfag kan være del av en selvvalgt bachelor- eller mastergrad.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2023
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2023
​​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Samfunnsfag, årsstudium, i Levanger.
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Politiattest 
Det kreves ikke politiattest. 

Program / oppstart - Levanger

Oppstart på studieprogrammet

Mandag 29. august kl. 09.15  i Hovedbygget Ho223 (2. etasje). 

Samlinga i uke 35 blir hybrid, dvs. at den arrangeres fysisk på Røstad og overføres via Zoom. Ut fra oppmøtet vurderer vi om de to påfølgende samlingene skal organiseres på samme måte, eller om de blir heldigitale. 

Alle forelesninger på samlinger sendes direkte på nett, og blir tatt opp. I tillegg til samlingene vil det være faglig aktivitet stort sett hver uke, fortrinnsvis fra kl. 09.15 til 11.00 på onsdager.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
 
>> Timeplan​  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
  
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:   
 
>> Pensum​  
  
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang   
 • Hodetelefoner    
 • Webkamera    
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.  
  
  
Vi anbefaler deg å laste ned appen «Infoskjermen Go» for å få oversikt over de ulike aktivitetene som foregår i studiestartuken. ​​

Studiepoeng 60
Type studium Årsstudium
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger/nett

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2023
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2023

Mer informasjon