Cirkular economy

Sirkulær økonomi for olje-, gass- og leverandørbransjen

​Our kick-off event for the CE4O&G course will take place on Monday, March 27th, with the start at 16:00h. Please find below the two links to the two events comprising the kick-off session.

-------

Course overview (Dolores Modic, & CE4O&G coordinator), Monday, March 27th, at 16:00-16:50h

Click here to join the Kick-off Zoom meeting

Meeting ID: 628 9317 8343

Passcode: 411096

--------

Expert's input: Importance of Natural Resource Management for Sustainable Future (Janez Potocnik, ex-EU Commissioner for Environment, co-chair of United Nations Environment Program Resource Panel), Monday, March 27th, at 17:00-18:00h

Click here to join the Zoom meeting

Meeting ID: 640 4924 1013
Passcode: 731446"​

Please join a few minutes prior to the session. Looking forward to seeing you at the first session.

The CE4O&G team​​​​

Dette nettbaserte kurset vil gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til se muligheter som kan styrke et selskaps konkurransedyktighet ved å utnytte mulighetene for sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi har som mål å minimere ressursutvinning og materialbruk gjennom f.eks. strategier for reduksjon, gjenbruk og gjenvinning. Strategier for sirkulær økonomi er nødvendige for å nå FNs bærekraftsmål, og er en politisk prioritering i Norge og i Europa som helhet, og tilbyr også store forretningspotensialer. Olje og gass, og relaterte leverandørindustrier, binder sammen store nasjonale markeder for materialer og tjenester, med økonomiske avtrykk og skalerbare fordeler ved en overgang til sirkulær økonomi.

For mer utfyllende informasjon, se:
Engelsk studieprogrambeskrivelse

Bakgrunn og hva du kan forvente av kurset

Forelesningsplan

Beskrivelse av studiet

Dette nettbaserte kurset vil gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til se muligheter som kan styrke et selskaps konkurransedyktighet ved å utnytte mulighetene for sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi har som mål å minimere ressursutvinning og materialbruk gjennom f.eks. strategier for reduksjon, gjenbruk og gjenvinning. Strategier for sirkulær økonomi er nødvendige for å nå FNs bærekraftsmål, og er en politisk prioritering i Norge og i Europa som helhet, og tilbyr også store forretningspotensialer. Olje og gass, og relaterte leverandørindustrier, binder sammen store nasjonale markeder for materialer og tjenester, med økonomiske avtrykk og skalerbare fordeler ved en overgang til sirkulær økonomi.

For mer utfyllende informasjon, se:
Engelsk studieprogrambeskrivelse

Bakgrunn og hva du kan forvente av kurset

Forelesningsplan

​​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

 

Læringsutbytte

 

 Kunnskap

 • Tilegne deg kunnskap om sirkulær økonomi prinsipper og de ledelsesmessige, sosiale og politiske utfordringene for bærekraftige og sirkulære virksomheter, med spesifikk vekt på olje og gass og relaterte leverandørindustrier.
 • Få kunnskap om effekten av skiftet mot mer sirkularitet generelt og spesielt med hensyn til olje-, gass- og tilhørende leverandørindustri
 • Få kunnskap om viktige teoretiske perspektiver og begreper relatert til sirkulær økonomi og sirkulære forretningsmodeller, for å kunne forstå den generelle konteksten og ta den i betraktning ved bruk av design og implementering av nye sirkulære løsninger.
 • Oppnå kunnskap om innovasjonsprosesser som kan transformere virksomheter og næringer mot sirkulær økonomi, samt om eventuelle barrierer.
 • Få kunnskap om reelle og potensielle anvendelser av prinsipper for sirkulær økonomi, løsninger og nødvendige innovasjoner innen forretningsmodeller i olje- og gassindustrivirksomhetene.

Ferdigheter

 • Å analysere og kritisk vurdere grunnlaget for bærekraftig, sirkulær virksomhet innen olje- og gassektoren, samt på tvers av sektorer, for å kunne realisere hele potensialet i sirkulær økonomi.
 • Å identifisere og evaluere innovative muligheter for verdiskaping ved å tilpasse prinsippene for sirkulær økonomi innenfor sektorene.

Kompetanse

 • Bidra til nytenking og innovasjon for sirkulær økonomi
 • Jobbe uavhengig og i samarbeid med andre som teammedlem eller konsulent i et prosjekt relatert til sirkulær økonomi
 • Forbedret kompetanse i å kommunisere potensielle løsninger i selskapene, gjennom økt kompetanse til å gi overbevisende argumenter og å fungere som en ekspert i sirkulær økonomi i forskjellige situasjoner (innovasjonstenking og/eller beslutningstaking) i selskapene.
 • Være i stand til å se temaet i en bredere sammenheng.
 • Kunne beskrive og reflektere over forskningsbasert litteratur om sirkulær økonomi.

 

Samlinger

Nettbaserte forelesninger med praktikere og eksperter, arbeidsoppgaver, gruppearbeid og casestudier. Informasjon om samlinger - se forelesningsplan under "Beskrivelse av studiet"

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 05. mars 2023
Studiepoeng 5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Digitalt

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 05. mars 2023

Mer informasjon