Skodespelarfag

Det multinorske utdannar skodespelarar med familiebakgrunn utanfor Europa, og som har føresetnad for å kunne bruke norsk som daglegtale.

Studentane skal etter fullført utdanning kunne arbeide profesjonelt som skodespelarar ved institusjonsteater, frie teatergrupper, film, TV og andre relevante formidlingsarenaer. Utdanninga blir primært gjennomført ved Det Norske Teatret i Oslo, og er forankra i det faglege miljøet ved teatret. Utdanninga tilbyd eit unikt samspel mellom studentar og profesjonelle skodespelarar og pedagogar. Studentane vil få direkte innsikt i alle fagområda på teatret.

Beskrivelse av studiet

Det multinorske utdannar skodespelarar med familiebakgrunn utanfor Europa, og som har føresetnad for å kunne bruke norsk som daglegtale.

Studentane skal etter fullført utdanning kunne arbeide profesjonelt som skodespelarar ved institusjonsteater, frie teatergrupper, film, TV og andre relevante formidlingsarenaer. Utdanninga blir primært gjennomført ved Det Norske Teatret i Oslo, og er forankra i det faglege miljøet ved teatret. Utdanninga tilbyd eit unikt samspel mellom studentar og profesjonelle skodespelarar og pedagogar. Studentane vil få direkte innsikt i alle fagområda på teatret.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Studentane blir tekne opp gjennom opptaksprøver med fokus på realkompetansen til kandidatane.

Det vil vere kvotering mellom menn og kvinner. Søkjarar må minst fylle 18 år i opptaksåret.

Jobbmuligheter

Studentane skal etter fullført utdanning kunne arbeide profesjonelt som skodespelarar ved institusjonsteater, frie teatergrupper, film, TV og andre relevante formidlingsarenaer. Utdanninga blir primært gjennomført ved Det Norske Teatret i Oslo, og er forankra i det faglege miljøet ved teatret. Utdanninga tilbyd eit unikt samspel mellom studentar og profesjonelle skodespelarar og pedagogar. Studentane vil få direkte innsikt i alle fagområda på teatret.

Videre utdanning

Fullført utdanning gir høve til å søkje masterprogram innan teaterfag.

Utenlandsopphold

I løpet av studiet gjennomfører studentane ein eller fleire obligatoriske studieturar. Studiet vil ha internasjonal kontakt gjennom nettverka til Det Norske Teatret og Nord universitet.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist
Ikke opptak høst 2019
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk
Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist
Ikke opptak høst 2019

Mer informasjon