Samisk flagg

Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

Femårig mastergrad i Levanger

Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er ei solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning for dem som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i grunnskolen. Utdanninga er praksisnær, profesjonsretta og forskningsbasert. En kan velge å fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i begynneropplæring, samt pedagogikk og spesialpedagogikk. I masteroppgaven får studenten arbeide selvstendig med et større forskningsprosjekt. Studiet kvalifiserer for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver i ei lærerprofesjonsrolle som stadig er i endring og i et yrke med stor etterspørsel. Utdanninga skal dekke behova for godt kvalifiserte lærere i det sørsamiske samfunnet.

Beskrivelse av studiet

Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er ei solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning for dem som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i grunnskolen. Utdanninga er praksisnær, profesjonsretta og forskningsbasert. En kan velge å fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i begynneropplæring, samt pedagogikk og spesialpedagogikk. I masteroppgaven får studenten arbeide selvstendig med et større forskningsprosjekt. Studiet kvalifiserer for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver i ei lærerprofesjonsrolle som stadig er i endring og i et yrke med stor etterspørsel. Utdanninga skal dekke behova for godt kvalifiserte lærere i det sørsamiske samfunnet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

  • Sørsamisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring.
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Jobbmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen, både samiske skoler og andre skoler.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU- oppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der. Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante er institusjoner i nettverket University of the Arctic og utvekslingsprogrammet Nort2North, bl.a. University of Saskatchewan og University of Northern British Columbia. Disse har program med urfolksperspektiv, det samme gjelder James Cook University i Australia.

Vi har også utvekslingsavtaler med Turun Yliopisto (universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA; University of Tampere, School of Education, Finland; University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike.

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene. 

Nettbasert kurs i matematikk

Ønsker du å bli lærer, men oppfyller ikke opptakskravet om karakter 4 i matematikk? Da kan du ta et nettbasert kurs gjennom Nettskolen i Nordland som leder fram mot en privatisteksamen på høsten eller våren.

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar 2020 (begrenset antall plasser).

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på sørsamisk grunnskolelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram:
- Timeplan 

Se forøvrig programmet for studiestart.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Program

Onsdag 14. august

10:00  Oppmøte for nye studenter 
Faddere møter studentene på campus og viser vei til de ulike rommene.

10:00-11:30  Orientering 
                        
11:30-12:00  Lunsjservering

12:30-13:30  Offisiell åpning av studieåret i Trønderhallen

Ca. kl. 13.30  Fadderansvarlig tar over scenen og dagen fortsetter med fadderprogram 

Studentliv


Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Levanger: Levanger

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Levanger

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon