Sosialt arbeid, sosionom

Bachelorgrad i Bodø eller Levanger

Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Som sosionom vil du bidra til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Studiet trener opp dine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, din etiske bevissthet og din personlige kompetanse til å møte utfordringer som arbeid med mennesker medfører. 

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Som sosionom vil du bidra til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer. Studiet trener opp dine kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, din etiske bevissthet og din personlige kompetanse til å møte utfordringer som arbeid med mennesker medfører. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

For søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan opptak gjøres etter vurdering av realkompetanse etter gjeldende regler beskrevet i opptaksforskriften. I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaringer fra brukerrettet virksomhet i sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. Erfaringer fra andre typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant. Et sentralt kriterium er vurderingen av hvor sentralt samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/kunder/deltakere sto i den praksis som kreves gjort gjeldende.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester

Jobbmuligheter

Som sosionom vil du kunne arbeide for å fremme sosial inkludering og verdige livs- og oppvekstsvilkår i samarbeid med enkeltmennesker, grupper og ved å synliggjøre og påvirke rammebetingelser. I dette inngår oppfølgingsarbeid, forvaltning, administrasjon, planarbeid, formidling, undervisning og tverrprofesjonelt samarbeid hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle. Sosionomer arbeider både i offentlig, privat og frivillig sektor og utdanningen kvalifiserer til arbeid i velferdstjenester som NAV, barnevern, spesialisthelsetjeneste, kommunal helse-, rus- og omsorgstjeneste, og i felt som migrasjon, kriminalomsorg, skole, fritid og ideelle organisasjoner.

Videre utdanning

Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i sosialt arbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer. En rekke universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

Utenlandsopphold

Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta emner som erstatter hele femte semester. Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. Studenter som ønsker praksis på et av stedene universitetet har avtale med i utlandet kan søke om dette innen 20. Juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Skikkethetsvurdering

Utdanningen i sosialt arbeid er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Noe engelsk undervisning / Informasjon om praksis

Noe engelsk undervisning
Studenter må regne med at enkelte forelesninger vil bli gitt på engelsk, samt at noe pensum kan være på engelsk.

Praksis
Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som har fire ukers varighet, gjennomføres i løpet av studiets første og andre semester som parallellpraksis. Den andre delen, som har tjue ukers varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltidspraksis. Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder.

 • Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement
 • Det er skriftlige arbeidet knyttet til begge praksisperiodene som vurderes etter karakterene godkjent/ikke godkjent
 • Alle skriftlige oppgaver må være godkjent for at praksisdelen av utdanningen skal kunne vurderes til bestått  ​
Studenter må påregne arbeid på ettermiddag/kveldstid i forbindelse med praksis i 1. og 2. semester.

I forbindelse med praksis i 4. semester må studenter påregne å ha praksis utenfor Bodø, da hele Nordland og nordre del av Trøndelag er praksisområder.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvite​nskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 


Politiattest
For bachelorstudiet i sosialt arbeid kreves det at du leverer politiattest. Les mer om dette på vår informasjonsside:

Program / oppstart på studiet – Bodø

Søndag 15. august
18:30 - 19:30 Pre-study barberque i bakgården ved hovedkantina. Uformell meet & greet med grillmat. Studentinord spanderer.

Det settes opp buss fra Flatvold til universitetet kl. 18:15. Retur kl. 19:30.​

Tirsdag 17. august
10:30 - 12:30 Studieåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) i auditorium Knut Hamsun (A1) – krever påmelding. Arrangementet vil også bli streamet.

Påmelding:
Pga. smittevernhensyn er det begrenset plass i auditoriet. Vi ber derfor om at du melder deg på dersom du ønsker å delta fysisk. Påmeldingen åpner 15. juli. Når kapasiteten er fullsatt vil det ikke lenger være mulig å melde seg på.


Streaming:
Studieåpningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap kan også følges via streaming.


Program:

10:30  Velkommen ved dekan Elisabet Carine Ljunggren 

10:45 Åpningsforelesning  

11:05 Studieadministrativ informasjon   

11:15 Pause  

11:30 Studentinord informerer om sine tilbud 

11:45 Studentombudet informerer 

11:55 Studentorganisasjonen Inter 

12:05 Fadderne overtar

​Fredag 20. august – obligatorisk – husk legitimasjon
 • 11:30 - 13:00 Oppstart på Dannelsessemesteret​ i auditorium Knut Hansum (A1). ​På dette studieprogrammet er det obligatorisk å møte til undervisning på Dannelsessemesteret gjennom hele høstsemesteret.

 • 13:15 - 15:00 Oppstart på studieprogrammet i auditorium Knut Hamsun (A1) – obligatorisk oppmøte.
​Program:

 • ​Velkommen som student ved Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern
 • Bli kjent med studiet v/ studieprogramansvarlig Guro Wisth Øydgard og Hilde Åsheim
 • Informasjon fra studieveileder v/ Jeanette Monsvoll
 • Informasjon om praksis i første studieår

Program / oppstart på studiet – Levanger

Onsdag 18. august
09:30 Oppstart på studieprogrammet i Storsalen.

Program:

 • ​Velkommen
 • Møte med fagansatte på studieprogrammet. Visning av digital åpningsseremoni i klassene. Introduksjon til studieprogrammet. Informasjon om fadderopplegg.
 • Lett servering
 • Fadderopplegg
Torsdag 19. august – obligatorisk
10:15 - 12:00 Obligatorisk oppmøte til orientering om Dannelsessemesteret i Oransjesalen.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studen​​ter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø eller Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon