Lærer og elev

Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker

Samlingsbasert

Studiet vil gi et godt faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid. Det gir oversikt og breddekunnskap om lære- og funksjonsvansker som lærere vil møte på i sitt arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Spesialpedagogikk breddestudium (tidligere spesialpedagogikk 2) har endret navn til Spesialpedagogikk - grunnkurs om ulike lære- og funksjonsvansker.

Beskrivelse av studiet

Studiet vil gi et godt faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid. Det gir oversikt og breddekunnskap om lære- og funksjonsvansker som lærere vil møte på i sitt arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Spesialpedagogikk breddestudium (tidligere spesialpedagogikk 2) har endret navn til Spesialpedagogikk - grunnkurs om ulike lære- og funksjonsvansker.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak stilles det krav om 30 studiepoeng (30 ECTS) i pedagogikk.  

Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak:

En bachelorgrad som inneholder til sammen 30 stp pedagogikk i studiet eller som videreutdanning, kvalifiserer for opptak til Spesialpedagogikk breddestudiet.

Eksempler på profesjonsutdanninger som gir opptaksgrunnlag: Førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning. 

I tillegg gir grunnstudier i pedagogikk (30 ETCS) med vekt på sosialpedagogikk/spesialpedagogikk grunnlag for opptak.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget.

Jobbmuligheter

Kandidater med førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, vil med godkjent studium, kvalifisere deg for å arbeide med spesialpedagogiske oppgaver innenfor barnehager, skoler, i spesialpedagogiske fagteam og i andre institusjoner med spesialpedagogiske arbeidsoppgaver.

Videre utdanning

SPESPE Spesialpedagogikk spesialisering, eller tilsvarende. Kandidater kan også søke direkte opptak til master i tilpasset opplæring, eller mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk hvis de ellers oppfyller opptakskrav.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Studieåret består av 6 studiesamlinger: 3 studiesamlinger på høsten og 3 studiesamlinger våren.

Hver studiesamling er på 5 dager. Pga smittehensyn kan samlinger bli gjennomført digitalt.

Detaljer kommer ved studiestart.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse​

Velkommen som student i Spesialpedagogikk breddestudium ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU).

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


Oppmøte første dag
Tidspunkt: 31.08.2020 kl. 10.00.
Sted: Campus Helgeland, Mo i Rana.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder.

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Vi anbefaler alle å fullføre semesterregistreringen før første samling, da det gir tilgang til blant annet læringsplattformen Canvas, der utfyllende informasjon om studiet og samlingene blir publisert.  

Program for studiestart

Informasjon om første studiesamling i uke 36
  • ​Gjennomgang av planer for studiet​
  • Informasjon om praksis, og om skikkethetsvurdering i studiet
  • Informasjon om innovasjon og om innovasjonsoppgaven
  • Undervisning tema: Det nevrale grunnlaget for læring og utvikling
  • Undervisning: Studieemne 2-1  Språk og kommunikasjonsvansker ​​

​Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit her:  


Din individiuelle timeplan blir tilgjengelig i TimeEdit etter at du har registrert deg som student og meldt deg opp i de fagene du skal ta. 

Pensum​​
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Faglitteratur til Studieemne 2-1
Befring, E., Næss, K-A B. og Tangen, R (2019): Spesialpedagogikk. Kapitlet om språk og kommunikasjonsvansker. Oslo: Cappelen Damm

Johansson, Irene (2001): Språkutvikling hos barn med språkvansker, 1 Performativ kommunikasjon. 154 s. Klepp st: Info Vest Forlag

Ødegård, Kåre (2002): Tale og språkvansker. Kompendium. Nesna: Høgskolen i Nesna.​​​

Studentliv og annen praktisk informasjon

​​Studentinord
Samskipnaden Studen​tinord tilbyr å leie hybel for korttidsleie til samlingene. Studentinord tilbyr også studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:


Buss til og fra campus

Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone​ / Andr​oid​

​Fadderperioden​

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon