Lærer og elev

Spesialpedagogikk breddestudium

Samlingsbasert

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse​

Velkommen som student i Spesialpedagogikk breddestudium ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU).

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


Oppmøte første dag
Tidspunkt: 31.08.2020 kl. 10.00.
Sted: Campus Helgeland, Mo i Rana.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder.

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Vi anbefaler alle å fullføre semesterregistreringen før første samling, da det gir tilgang til blant annet læringsplattformen Canvas, der utfyllende informasjon om studiet og samlingene blir publisert.  

Program for studiestart

Programmet for studiestarten vil bli publisert her så snart det er klart. Forbered deg på et program som inneholder mye nyttig informasjon, spennende aktiviteter og mulighet for å bli kjent med dine medstudenter.​

​Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  


Din individiuelle timeplan blir tilgjengelig i TimeEdit etter at du har registrert deg som student og meldt deg opp i de fagene du skal ta. 

Pensum​​
Slik finner du frem til riktig pensum: 

Informasjon om første studiesamling i uke 36
  • ​Gjennomgang av planer for studiet​
  • Informasjon om praksis, og om skikkethetsvurdering i studiet
  • Informasjon om innovasjon og om innovasjonsoppgaven
  • Undervisning tema: Det nevrale grunnlaget for læring og utvikling
  • Undervisning: Studieemne 2-1  Språk og kommunikasjonsvansker 
Faglitteratur til Studieemne 2-1
Befring, E., Næss, K-A B. og Tangen, R (2019): Spesialpedagogikk. Kapitlet om språk og kommunikasjonsvansker. Oslo: Cappelen Damm

Johansson, Irene (2001): Språkutvikling hos barn med språkvansker, 1 Performativ kommunikasjon. 154 s. Klepp st: Info Vest Forlag

Ødegård, Kåre (2002): Tale og språkvansker. Kompendium. Nesna: Høgskolen i Nesna.​​​

Studentliv og annen praktisk informasjon

​​Studentinord
Samskipnaden Studen​tinord tilbyr å leie hybel for korttidsleie til samlingene. Studentinord tilbyr også studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:


Buss til og fra campus

Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone​ / Andr​oid​

​Fadderperioden​

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:​​​​​​​​​​Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler. Studiet gir oversikt og breddekunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at kandidatene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole. 

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​​​Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler. Studiet gir oversikt og breddekunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at kandidatene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak stilles det krav om 30 studiepoeng (30 ECTS) i pedagogikk.  

Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak:

En bachelorgrad som inneholder til sammen 30 stp pedagogikk i studiet eller som videreutdanning, kvalifiserer for opptak til Spesialpedagogikk breddestudiet.

Eksempler på profesjonsutdanninger som gir opptaksgrunnlag: Førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning.  I tillegg gir grunnstudier i pedagogikk (30 ETCS) med vekt på sosialpedagogikk/spesialpedagogikk. grunnlag for opptak.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget.Det kreves godkjent politiattest.

Jobbmuligheter

Kandidater med førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, vil med godkjent studium, kunne arbeide som spesiallærer i barnehager, skoler og i spesialpedagogiske veiledningsteam. Studiet gir kompetanse for kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialpedagogisk arbeid i barnehager og skoler, og kompetanse for veiledning i forhold til spesialpedagogiske problemstillinger.

Videre utdanning

SPESPE Spesialpedagogikk spesialisering, eller tilsvarende. Kandidater kan også søke direkte opptak til mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Studieåret består av seks studiesamlinger: Tre studiesamlinger høsten 2020 og tre studiesamlinger våren 2021. Hver studiesamling er på 5 dager.

Høsten 2020
1.studiesamling uke 36 (31.08-04.09) 
2.studiesamling uke 42 (12.10.-16.10.)
3.studiesamling uke 48 (23.11.-27.11.)
 
Våren 2021
4.studiesamling uke 2 (11.01.-15.01.)
5.studiesamling uke 6 (08.02.-12.02.)
6.studiesamling uke 11 (15.03.-19.03)


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon