Lærer og elev

Spesialpedagogikk breddestudium

Samlingsbasert

Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler. Studiet gir oversikt og breddekunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at kandidatene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole. 

Beskrivelse av studiet

Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler. Studiet gir oversikt og breddekunnskap om de lære- og funksjonsvanskene barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole vil kunne møte i barnehager og skoler, og hvordan en skal kunne arbeide forebyggende og avhjelpende. Gjennom forelesninger, drøftinger, diskusjoner, utvikling av den enkeltes relasjonskompetanse og veiledet praksis, er målet at kandidatene skal tilegne seg et faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole. 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak stilles det krav om 30 studiepoeng (30 ECTS) i pedagogikk.  

Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak:

En bachelorgrad som inneholder til sammen 30 stp pedagogikk i studiet eller som videreutdanning, kvalifiserer for opptak til Spesialpedagogikk breddestudiet.

Eksempler på profesjonsutdanninger som gir opptaksgrunnlag: Førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning.  I tillegg gir grunnstudier i pedagogikk (30 ETCS) med vekt på sosialpedagogikk/spesialpedagogikk. grunnlag for opptak.

Rangering ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget.

Jobbmuligheter

Kandidater med førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, vil med godkjent studium, kunne arbeide som spesiallærer i barnehager, skoler og i spesialpedagogiske veiledningsteam. Studiet gir kompetanse for kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialpedagogisk arbeid i barnehager og skoler, og kompetanse for veiledning i forhold til spesialpedagogiske problemstillinger.

Videre utdanning

SPESPE Spesialpedagogikk spesialisering, eller tilsvarende. Kandidater kan også søke direkte opptak til mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt

Samlinger

Studieåret består av seks studiesamlinger: Tre studiesamlinger høsten 2020 og tre studiesamlinger våren 2021. Hver studiesamling er på 5 dager.

Høsten 2020
1.studiesamling uke 36 (31.08-04.09) 
2.studiesamling uke 42 (12.10.-16.10.)
3.studiesamling uke 48 (23.11.-27.11.)
 
Våren 2021
4.studiesamling uke 2 (11.01.-15.01.)
5.studiesamling uke 6 (08.02.-12.02.)
6.studiesamling uke 11 (15.03.-19.03)


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student i spesialpedagogikk breddestudium ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), studiested Nesna

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan
Det vil være tre samlinger per semester. Se under Samlinger

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Nesna

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden

Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Oppmøte


Første oppmøte er mandag 2. september kl 10.00 (informasjon om studiet, presentasjoner og orienteringer frem til kl 15.00).

Obligatorisk deltakelse
Det er krav om 80 % deltakelse på studiesamlingene (jfr emneplanen).
10 dager veiledet praksis er obligatorisk med krav om 100% tilstedeværelse. Etter avtale kan veiledet praksis fordeles over en noe lengre periode.
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon