Spesialpedagogikk spesialisering

Samlingsbasert

Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler. Spesialpedagogikk spesialisering gir kandidatene avansert kompetanse til å kunne delta i utredning og kartlegging i forhold til kompliserte spesialpedagogiske utfordringer, og å kunne planlegge, gjennomføre, evaluere og veilede i forhold til både lettere og omfattende spesialpedagogiske tiltak, og i forhold til læringsmiljø. Studiet gir også kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skole, og i forhold til overgangen barnehage-skole, og i overgangen mellom grunnskole-videregående skole.  

Beskrivelse av studiet

Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler. Spesialpedagogikk spesialisering gir kandidatene avansert kompetanse til å kunne delta i utredning og kartlegging i forhold til kompliserte spesialpedagogiske utfordringer, og å kunne planlegge, gjennomføre, evaluere og veilede i forhold til både lettere og omfattende spesialpedagogiske tiltak, og i forhold til læringsmiljø. Studiet gir også kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skole, og i forhold til overgangen barnehage-skole, og i overgangen mellom grunnskole-videregående skole.  

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak kreves en bachelorgrad med minimum 30 ECTS i spesialpedagogikk i bachelorgraden, eller som videreutdanning.   Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak: Allmennlærere, grunnskolelærere, barnehagelærere, førskolelærere, faglærere, praktisk-pedagogisk utdanning, barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere eller tilsvarende utdanning av 3 års varighet, og med minimum 30 ECTS i spesialpedagogikk i bachelorgraden, eller som videreutdanning.

Det kreves godkjent politiattest. Denne leveres som vedlegg til søknaden om studieplass.

Jobbmuligheter

Spesialpedagogikk spesialisering gir grunnlag for tilsetting som spesialpedagog i barnehager, i skoler, i spesialpedagogiske fagteam i kommunene og i andre institusjoner med spesialpedagogiske arbeidsoppgaver.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som fordypningsemne på 30 ECTS i Master i tilpassa opplæring og i Master i profesjonsrettet pedagogikk.

Utenlandsopphold

Er under utvikling

Samlinger 

Studiet organiseres som seks studiesamlinger: Tre studiesamlinger om høsten, tre studiesamlinger om våren.

Hver studiesamling er på fire dager (unntatt 1. samling som er på fem dager)

Høsten 2020
1.studiesamling uke 38 (14.09.-18.09.) 
2.studiesamling uke 43 (19.10.-22.10.) 
3.studiesamling uke 50 (07.12.-10.12.) 

Våren 2021
4.studiesamling uke 4 (25.01.-28.01.) 
5.studiesamling uke 8 (22.02.-25.02.) 
6.studiesamling uke 12 (22.03.-25.03.) Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student i spesialpedagogikk spesialisering ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), studiested Nesna

Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan
Det vil være tre samlinger per semester. Se under Samlinger

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner»

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
Mazemap Nesna

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.

Oppmøte


Første oppmøte er mandag 26. august kl 10.00 (informasjon om studiet, presentasjoner og orienteringer frem til kl 15.00)

Obligatorisk deltakelse
Det er 80% obligatorisk deltakelse på studiet. Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2020

Mer informasjon