Spesialpedagogikk spesialisering

Samlingsbasert

Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler.

Studiet er en spesialisering innen språk-, lese- og skrivevansker eller innen samspills-/atferdsvansker. I studiet inngår også en fellesdel om omfatter teorier knyttet til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, spesialpedagogiske forskningsmetoder, spesialpedagogisk rådgivning og språk- og sosial utvikling hos minoritetsgrupper.

Studiet er på 30 sp og kan inngå i Master i tilpassa opplæring med fordypning i spesialpdagogikk og i Master i spesialpedagogikk.

Beskrivelse av studiet

Spesialpedagogisk utdanning er en svært viktig og ettertraktet kompetanse i barnehager og skoler.

Studiet er en spesialisering innen språk-, lese- og skrivevansker eller innen samspills-/atferdsvansker. I studiet inngår også en fellesdel om omfatter teorier knyttet til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, spesialpedagogiske forskningsmetoder, spesialpedagogisk rådgivning og språk- og sosial utvikling hos minoritetsgrupper.

Studiet er på 30 sp og kan inngå i Master i tilpassa opplæring med fordypning i spesialpdagogikk og i Master i spesialpedagogikk.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

For opptak kreves en bachelorgrad med minimum 30 ECTS i spesialpedagogikk i bachelorgraden, eller som videreutdanning.   Følgende utdanninger tilfredsstiller kravet til opptak: Allmennlærere, grunnskolelærere, barnehagelærere, førskolelærere, faglærere, praktisk-pedagogisk utdanning, barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere eller tilsvarende utdanning av 3 års varighet, og med minimum 30 ECTS i spesialpedagogikk i bachelorgraden, eller som videreutdanning.

Det kreves godkjent politiattest. Denne leveres som vedlegg til søknaden om studieplass.

Jobbmuligheter

Spesialpedagogikk spesialisering gir grunnlag for tilsetting som spesialpedagog i barnehager, i skoler, i spesialpedagogiske fagteam i kommunene og i andre institusjoner med spesialpedagogiske arbeidsoppgaver.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som fordypningsemne på 30 ECTS i Master i tilpassa opplæring eller i Master i spesialpedagogikk

Utenlandsopphold

Er under utvikling

Samlinger

Studiet organiseres som 6 studiesamlinger: 3 studiesamlinger om høsten. 3 studiesamlinger om våren.

Hver studiesamling er på 4 dager (unntatt 1. samling som er på 5 dager)

Av smittevernhensyn kan deler av undervisningen bli gjennomført digitalt.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse​​

Velkommen som student ved Spesialpedagogikk spesialisering ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU).

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.Oppmøte første dag
Oppmøte: 
Tidspunkt: 14.09. 2020 kl. 10.00.
Sted: Campus Helgeland, Mo i Rana.​

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

• PC/Mac/nettbrett med nettilgang
• Hodetelefoner 
• Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. 

Program for studiestart

Informasjon om første studiesamling i uke 38:
  • ​Gjennomgang av planer for studiet
  • Informasjon om fordypningsoppgaven
  • Informasjon om feltarbeidet, og om skikkethetsvurdering i studiet
  • Informasjon om fordypningsoppgaven og om feltarbeidet
  • ​Undervisning: Studieemne 3-1  Spesialpedagogiske forskningsmetoder og Studieemne 3-2 Spesialpedagogisk rådgivning​​

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit her: 


Din individiuelle timeplan blir tilgjengelig i TimeEdit etter at du har registrert deg som student og meldt deg opp i de fagene du skal ta. 

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 

>> Pensum

Pensumlitteratur for Studieemne  3-1 og Studieemne 3-2
Olsson, H., m.fl (4. opplag 2009): Forskningsprosessen: kvalitative og kvantitative perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk

Johannessen, E., Vedeler, L. og Kokkersvold, E (3. utgave 2010): Rådgivning: tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. (323 s.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Knutsen, Oddbjørn (2004): Humanistisk eklektisme i spesialpedagogisk rådgivning. Kompendium. (26 s). Nesna: Høgskolen i Nesna.

Lassen, Liv Margarete (2. utgave 2014): Rådgivning: kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser. (185 s). Oslo: Universitetsforlaget.​​


Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentin​​ord t​ilbyr å leie hybel for korttidsleie til samlingene. Studentinord tilbyr også studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Buss til og fra campus

Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android.​​

Fadderperioden

Våre fantastiske og engasjerte faddere står klar til å ta imot deg som ny student. Vi anbefaler at du deltar i fadderperioden for å komme raskt inn i det sosiale studiemiljøet og bli kjent med studiestedet. I år skjer det ting både fysisk ved studiestedet og på nett.

Finn ut mer her:
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon