Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T er for trafikklærere som ønsker autorisasjon for føreropplæring klasse T. Studiet har fokus på veirelatert bruk.

Vi tilbyr ikke dette studiet i høstsemesteret 2021.

Beskrivelse av studiet

Spesialutdanning for klasse T er for trafikklærere som ønsker autorisasjon for føreropplæring klasse T. Studiet har fokus på veirelatert bruk.

Vi tilbyr ikke dette studiet i høstsemesteret 2021.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til spesialutdanningen krever

1. Godkjenning som trafikklærer

2. Gjennomført og godkjent 9-timerskurs i sikring av last i henhold til Trafikkopplæringsforskriftens § 27.2

3. Førerrett klasse T i minst 3 år.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til traktorers ulike konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
  • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
  • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
  • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikkbestemmelsene knyttet til føring av traktor på og utenfor veg

Ferdighet

Kandidaten

  • kan føre traktoren på en sikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
  • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle traktorføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
  • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har grunnleggende innsikt i læreplan for traktorføreropplæring
  • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til føring og bruk av traktor
  • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Samlinger

NB! Samlingen i uke 14 er i sin helhet nettbasert.

Samlinger: Studiet har en samling på fem dager. I 2022 er samlingen i uke 14.

​​Kostnader

Studiet har studieavgift på kr 18 500. Semesteravgift kommer i tillegg.

Spesialutdanningen vil kreve tilgang til PC med internettoppkoblingsmulighet og enkelt videoredigeringsprogram, samt utstyr for videoopptak.

Studentene må kunne disponere traktor på lokalt arbeidssted.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2022
Studiepoeng 5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. mars 2022

Mer informasjon