Spill og opplevelsesteknologi

Spill og opplevelsesteknologi

Bachelorgrad i Steinkjer

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2019
I dette studiet lærer du å utvikle spill og andre digitale produkter som gir opplevelser og læring. Du lærer å lage produkter for nettsteder og mobile enheter. Det du lager kan brukes i undervisning, underholdning, reklame og til opplevelser.

Beskrivelse av studiet

I dette studiet lærer du å utvikle spill og andre digitale produkter som gir opplevelser og læring. Du lærer å lage produkter for nettsteder og mobile enheter. Det du lager kan brukes i undervisning, underholdning, reklame og til opplevelser.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse, innlevering av portfolio/showreel og motivasjonsbrev.
Informasjon om innsending av portfolio/showreel og motivasjonsbrev vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med utvikling av spill og digitale produkter innen spill-, medie-, underholdnings-, forlags- og reklamebransjen.

Videre utdanning

Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

Utenlandsopphold

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad.Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene.

Per 1. januar 2018 er følgende instituasjoner inne med Erasmus+ utvekslingsavtaler mot dette studieprogrammet: U-tad - Madrid (Spain), Plymouth College of Art (England), NTHV Breda University of Applied Sciences (Netherlands), Saxion University of Applied Sciences (Netherlands) and Complutence University of Madrid (Spain)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019
 

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2019

Mer informasjon