Behandling av stress og traumer

Stress, alvorlige belastninger og traumelidelser

Stress, livskriser og alvorlige livshendelser er svært utbredt og bidrar ofte til nedsatt livskvalitet og redusert funksjonsevne, i tillegg til fysiske og psykiske helseutfordringer. Dette emnet tar for seg hele spekteret av former for belastninger, på kort og lang sikt, og viser hvilke faktorer som bidrar til tilfriskning, mestring og overlevelse. Ansatte med utdanning innenfor oppvekst-, helse- og velferdsyrker med flere vil ha særlig nytte av emnet.

 

Beskrivelse av studiet

Stress, livskriser og alvorlige livshendelser er svært utbredt og bidrar ofte til nedsatt livskvalitet og redusert funksjonsevne, i tillegg til fysiske og psykiske helseutfordringer. Dette emnet tar for seg hele spekteret av former for belastninger, på kort og lang sikt, og viser hvilke faktorer som bidrar til tilfriskning, mestring og overlevelse. Ansatte med utdanning innenfor oppvekst-, helse- og velferdsyrker med flere vil ha særlig nytte av emnet.

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Har avansert kunnskap om hvordan mennesker reagerer på stress, alvorlige belastninger og traumelidelser.
  • Har inngående kunnskap om ulike former for belastninger, ulike reaksjonsformer og diagnoser, samt beskyttende og sårbarhetsfaktorer for utvikling av traumelidelser 
  • Har bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, verktøy og metoder som bruker i behandling etter belastende livshendelser

 

Ferdigheter

  • Kan analysere eksisterende teorier metoder og fortolkninger innen fagområdet, for å ivareta og stabilisere mennesker som er i akutt krise og/eller som har opplevd alvorlige belastninger i livet
  • Kan reflektere over egen rolle i møte med personer som har opplevd alvorlige belastninger, og med aktuelle samarbeidspartnere
  • Kan analysere og forholde seg kritisk til forskning på feltet stress, alvorlige belastninger og traumelidelser, og anvende og tilpasse dette til egen praksis 

 

Generell kompetanse

  • Kan anvende kunnskap og ferdigheter knyttet til belastende livshendelser og overføre disse på nye områder, i tråd med etablerte bærekraftmål 
  • Kan kommunisere om kunnskap, perspektiver og tilnærminger til belastnings- og traumelidelser, både med fagfeltet og allmenheten
  • Kan bidra til videreutvikling av fagfeltet gjennom deltakelse i FoU-arbeid og formidling av forskning og erfaring

Videre utdanning

Studiet kan tas som valgfritt emne i Master i helsevitenskap og Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det kan i tillegg tas som frittstående emne som kan søkes innpasset i Master i helsevitenskap og Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Utenlandsopphold

Dette er et studieprogram som ikke har utveksling.

Samlinger

Studiet har 2 samlingsuker, uke 12 og 16 i Bodø vår 2023.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2022
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2022

Mer informasjon