Studentliv på Nesna


På Nesna er det lett å bli kjent med medstudenter, ansatte og lokalbefolkning. Fritiden kan fylles med fantastiske naturopplevelser på både sjø og land. Avstandene er korte, og du kan gå og sykle overalt. Blant tilbudene finner du pub, treningssenter, idrettslag, teatergruppe, samt om lag 60 andre lag og foreninger. Nesna er også vertskap for den årlige Sjyenfestivalen.