Studentleder

Studentleder ved Nord universitet er Solveig Marie Fleischer.

Solveig Marie Fleischer

Studentlederens jobb er å være studentenes ansikt utad og opp mot administrasjonen ved universitetet. Studentlederen har også ansvaret for den daglige driften av Studentorganisasjonen Nord.

Skulle det være noe du lurer på angående dine rettigheter som student eller det å engasjere seg i Studentorganisasjonen er det bare å ta kontakt.

Studentlederen når du ved å sende epost til leder@spnord.no.


Kontakt studentleder

e-post: leder@spnord.no

Fakta om Studentparlamentet


Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ ved Nord universitet og representerer alle de 12 000 studentene ved universitetet.

Skal jobbe for studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser overfor universitetet og Studentinord, og samfunnet ellers.
 
Har 15 representanter og et arbeidsutvalg på sju.

Arbeidsutvalget består av regionlederne for Trøndelag, Bodø og Helgeland, samt fire valgte studenter.