Studietilbud til ukrainske flyktninger

Nord universitet vil bidra til at flyktninger fra krigen i Ukraina kan studere mens de er i Norge.

  • ​​​​​​Nord universitet ønsker å legge til rette for at ukrainske flyktninger kan studere i Norge. Universitetet tilbyr engelskspråklige utdanninger, herunder enkeltemner, årsstudier og flerårige studieprogram på bachelor- og masternivå på engelsk.

    Mer informasjon om engelskspråklige studietilbud
  • Vi arbeider også med å utvikle skreddersydde studietilbud for ukrainske studenter. Mer informasjon om dette vil komme på denne siden.

  • Studenter som ønsker kontakt med universitetet for å vurdere studieplass, kan fylle ut kartleggingsskjema. Universitetet vil deretter ta kontakt for videre oppfølging.

  • Vi vil holde informasjonsmøte i Bodø om studietilbud og opptak. Mer informasjon kommer. 

Generell informasjon om opptak til studier
Myndighetene arbeider med tilpasninger i regelverk for opptak til utdanning. Les mer om dette arbeidet (Universitets- og høgskolerådet).

For generell informasjon om studietilbud og opptak til studier, se vår nettside om opptak​.

​​

Har du spørsmål? Kontakt opptak:


​Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag 12.00 - 14.00