Kompetanse for framtidens barnehage

Nord universitet tilbyr videreutdanningstilbud for barnehagelærere, og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer til arbeid i barnehagen.

Vi tilbyr følgende studier:

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehage - LEVANGER

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 1 og 2 - BODØ

Veilederutdanning for praksislærerer i barnehagen - MO I RANA

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse - NESNA AVLYST. Ingen oppstart høsten 2019.

Generelt om videreutdanning for pedagogisk personell i barnehage

Nord universitet tilbyr videreutdanningstilbud for barnehagelærere, og en tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer til arbeid i barnehagen.

Bakgrunnsdokumentet for videreutdanningstilbudene er Kompetanse for framtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Udir melder at det tas sikte på å utvikle et system for kompetanseutvikling for ansatte i barnehagen, og denne videreutdanningen er et ledd i å etablere et slikt system.

Det tas i utgangspunktet sikte på at tilbudene tilbys i hele strategiperioden frem til 2020.

Gjennomføring av utviklingsarbeid på egen arbeidsplass vil inngå som minimum ett arbeidskrav i fagplanen/studieplanen i studietilbudene som utvikles.

Finansiering

Barnehageeiere kan søke om tilretteleggingsmidler for søkere som har søkt gjennom strategienKompetanse for fremtidens barnehage. Les mer om finansiering hos Udir her.

For spørsmål omkring studiets innhold og oppbygging, ta kontakt med studieprogramansvarlig for det enkelte studium.

Øvrige spørsmål: ta kontakt med en studieveileder, eller se Utdanningsdirektoratets nettsider.


   
 

Viktige datoer: 

1. februar - 1. mars: Søknadsperiode

15. mars: Frist for arbeidsgiver til å godkjenne eller avslå søknader

Midten av april: Frist for Udir å behandle søknadene - Arbeidsgivere informerer de ansatte i barnehagen om de har fått tilbud om studieplass.

15. mai: Frist for å søke opptak ved Nord universitet

31. mai: Frist for universitet og høgskoler å gjennomføre endelig opptak

September/ oktober: Studiestart

 For spørsmål om opptak: