Lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn

Dette studier består av en emnesamling på totalt 60 stp som er tilknyttet lærerspesialistordningen initiert av Kunnskapsdepartementet. 

Studiet i profesjonsfaglig digital kompetanse skal kvalifisere deg som lærer til å spre kompetanse om god undervisning med IKT ved blant annet å gi veiledning til andre lærere på skolen og lede faglige prosjekter med IKT. Studiet vil også gi deg kompetanse i å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av digitale hjelpemidler er egnede redskap for å gjøre undervisningen kvalitativ bedre.

Beskrivelse av studiet

Dette studier består av en emnesamling på totalt 60 stp som er tilknyttet lærerspesialistordningen initiert av Kunnskapsdepartementet. 

Studiet i profesjonsfaglig digital kompetanse skal kvalifisere deg som lærer til å spre kompetanse om god undervisning med IKT ved blant annet å gi veiledning til andre lærere på skolen og lede faglige prosjekter med IKT. Studiet vil også gi deg kompetanse i å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av digitale hjelpemidler er egnede redskap for å gjøre undervisningen kvalitativ bedre.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, med minimum 30 studiepoeng fordypning i IKT/profesjonsfaglig

digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag.

Søker må kunne fremlegge dokumentasjon på minst tre års undervisningspraksis i IKT/profesjonsfaglig digital

kompetanse. Dokumentasjonen må være attestert av arbeidsgiver.

Jobbmuligheter

Kandidater som har fullført og bestått 60 ECTS i lærerspesialistutdanningen i PfDK, er kvalifisert til å arbeide som lærerspesialist i PfDK ved grunnskolen.

Videre utdanning

Kandidater som har fullført og bestått 60 ECTS i lærerspesialistutdanningen i PfDK, kan søke om å få sine ECTS godkjent som en del av masterutdanningene i tilpasset opplæring og i profesjonskunnskap ved Nord universitet.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er for lærere med godkjent lærerutdanning, med minimum 30 stp. fordypning i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse eller tilsvarende dokumentert realkompetanse, og i tillegg 60 studiepoeng i et skolefag.

Det er lærere som etter avtale med skoleleder som søker om å delta i utdanningen. 

Søker må kunne fremlegge dokumentasjon på minst tre års undervisningspraksis i IKT/profesjonsfaglig digital kompetanse. Dokumentasjonen må være attestert av arbeidsgiver.

Finansiering

Staten finansierer studieplassene og bidrar med økonomisk støtte til studentene etter modell av vikarordningen. 


Vær oppmerksom på at utdanningen er toåring, og at finansiering av vikarordning og krav til frigjøring og skoleeiers tilrettelegging gjelder for de årene du har studierett på utdanningen.

Du kan ikke velge stipendordningen for å finansiere studiet.

Vær oppmerksom på at utdanningen er toåring, og at finansiering av vikarordning og krav til frigjøring og skoleeiers tilrettelegging gjelder for studieåret 2019/2020 og 2020/2021.

Viktige datoer

1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig

1. mars/15. april: Søknadsfrist

15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning

12. april: Frist for skoleeiere for å søke om midler til lærerspesialistfunksjonen

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier

15. mai: Frist for å søke opptak ved Nord universitet. Dette gjelder også for søkere utenom vikarordningen.

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for. 


NB! For å bli tatt opp på studiet, må du takke JA til studieplassen.

Samlinger

Nett- og samlingsbasert.

Det vil være én fysisk samling på campus Bodø pr. semester for alle emnene.
Nettforelesninger og seminarer/gruppearbeid på nett.

Studenter som starter på studiet høsten 2020 på emnet PED1011 har samling fra 2. september kl. 12.00 til 4. september kl. 12.00.

All undervisning er obligatorisk (min 80% oppmøte).
Øvrige spørsmål: se Utdanningsdirektoratets nettsider.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai
Studiepoeng 60
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Bodø (nettbasert)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist Udir: 1. mars. Søknadsfrist Nord universitet: 15. mai

Mer informasjon