Forkurs matematikk - for deg som vil bli lærer!

Ønsker du å bli lærer, men har karakter 3 i matematikk? Da kan du ta forkurs i matematikk sommeren 2019. Bestått kurs gjør at du oppfyller opptakskravet til matematikk.

Fra høsten 2016 ble opptakskravene hevet for søkere til grunnskolelærerutdanningene:

For å være kvalifisert for opptak må du ha:

    1. 35 skolepoeng
    2. Minimum karaktergjennomsnitt 3,0 i norsk
    3. Minimum karaktergjennomsnitt 4,0 i fellesfaget i matematikk (for de fleste innebærer dette 1P + 2P) fra videregående opplæring.

      Obs! Opptakskravet oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk).

Dersom du har et snitt på minimum 3,0 i fellesfaget i matematikk – og ellers oppfyller de andre kravene – vil du få tilbud om forkurs i matematikk.

Søk derfor om opptak til lærerutdanning selv om du per dags dato ikke oppfyller kravet om karakteren 4! 

Organisering av kurset

Kurset består av undervisning ved studiestedene 


Innholdet i kurset tilsvarer fellesfaget i matematikk fra videregående opplæring. Bestått resultat fra forkurset tilsvarer karakteren 4,0 (eller bedre) i fellesfaget i matematikk i videregående opplæring.

Kursinnhold

Kurset tilsvarer matematikk 1P og 2P fra vgs.

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke om støtte fra Lånekassen for å delta på kurset.  Kursene vil være tilgjengelig på nettsøknaden for 2019-2020 i løpet av mai under navnet «Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer».
 
Ved å velge søknaden ”Stipend og lån til høyere og annen utdanning” på Lånekassens nettsider, kan du velge riktig lærested og sommerkurs. For å få tilgang til søknaden må du logge deg inn på Dine sider på lanekassen.no og velge søknaden for 2019-2020. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dersom du får utbetalt støtte til dette kurset uten å bestå, vil det bli regnet å være én måned faglig forsinket etter kapittel 9 i Lånekassens forskrifter. 

Studenter som ikke består utdanning de mottar støtte til vil heller ikke kunne få lån omgjort til utdanningsstipend etter kapittel 27 i Lånekassens forskrifter.> Bodø
Oppstart 1. juli 2019.
Mer informasjon om forkurs i matematikk - studiested Bodø
> Levanger
Oppstart 1. juli 2019. 
Mer informasjon om forkurs i matematikk - studiested Levanger
> Nesna
Oppstart 1. juli 2019. 
Mer informasjon om forkurs i matematikk - studiested Nesna
Les mer på den 
nasjonale nettsiden til forkurs i matematikk.