Sykepleie og helsefag

Sykepleier

Som helsearbeider får du bruke deg selv og dine fagkunnskaper i møte med andre mennesker. Helsefag er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort behov for helsearbeidere. Du kan ta deler av studiet i utlandet!

Innføring av karakterkrav: Fra høsten 2019 må du ha karakteren 3 i norsk og matematikk fra videregående skole for å få opptak til bachelor i sykepleie. Dette gjelder alle universiteter og høgskoler i Norge. 
> Les mer.