Yrkesfaglærerløftet

Nord universitet tilbyr videreutdanninger tilknyttet strategien Yrkesfaglærerløftet.

​Målgruppen for tilbudene er lærere som underviser i programfag på yrkesfag (yrkesfaglærere). Det er ikke krav om at yrkesfaglæreren har hele sin stilling som programfaglærer. Yrkesfaglæreren må være i arbeid. Du kan også ta studiene som etterutdanning. Det er ikke anledning for deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler å delta. Du søker opptak på bakgrunn av hvilke tilbud arbeidsgiveren din har avtale med Nord universitet om.

AVLYST. Ingen oppstart høsten 2019.

Mer informasjon om ordningen

Finansiering

For å bli omfattet av sipend- eller vikarordningen, må man søke via Udirs søkeportal. Godkjenner Udir din søknad, vil du bli kontaktet, hvorpå du må søke opptak via Nord universitets søkesystem.

For spørsmål omkring studiets innhold og oppbygging, ta kontakt med studieprogramansvarlig for det enkelte studium.Viktige datoer


20. januar: Studieplaner er tilgjengelige på Nord universietets nettsider

1. februar: Start søkeperiode for lærere via Udir

1. mars: Søknadsfrist for lærere

10. mars: Start søkeperiode via Nord universitet for deltakere utenfor stipend- og vikarordningen (tilbud gis under forutsetning av ledige plasser)

15. mars: Behandlingsfrist for skoleeiere

1. mai: Udir ferdig med søknadsbehandling.

15. mai: Frist for å søke opptak ved Nord universitet. Dette gjelder også for søkere utenom stipend- og vikarordningen.

31. mai: UH ferdig med opptak

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for. 

 For spørsmål om opptak: