Yrkesfaglærerløftet

Nord universitet tilbyr videreutdanninger tilknyttet strategien Yrkesfaglærerløftet.

Målgruppen for tilbudene er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfag. Det er ikke krav om at yrkesfaglæreren har hele sin stilling som programfaglærer. Yrkesfaglæreren må være i arbeid.

>> Hvordan søke opptak

>> Søk opptak 

Finansiering

For å bli omfattet av stipend- eller vikarordningen, må man søke via Udirs søkeportal. Godkjenner Udir din søknad, vil du bli kontaktet, hvorpå du må søke opptak via Nord universitets søkesystem.

Les mer på udir.no.

For spørsmål omkring studiets innhold og oppbygging, ta kontakt med studieprogramansvarlig eller studieveileder for det enkelte studium.Viktige datoer


15. januar: Studieplaner er tilgjengelige på Nord universietets nettsider

1. februar: Åpent for søking via Udirs søknadssystem

1. mars: Frist for å søke via Udirs søknadssystem

10. mars: Åpent for søking via Nord universitet for deltakere utenfor stipend- og vikarordningen (tilbud gis under forutsetning av ledige plasser)

15. mars: Behandlingsfrist for skoleeiere

30. april: Udir er ferdig med søknadsbehandling.

15. juni: Frist for å søke opptak ved Nord universitet. Dette gjelder også for søkere utenom stipend- og vikarordningen.

31. mai: UH ferdig med opptak

1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for. 

OBS!
For å bli tatt opp på studiet, må du takke JA til studieplassen.


 Administrativ kontakt:

 For spørsmål om opptak: